Make it in the Netherlands!

meer over:
Make it in the Netherlands! was het actieplan van de overheid, universiteiten, hogescholen, gemeenten, studentenorganisaties en bedrijven om internationaal talent te binden aan Nederland.

Binding zorgt voor een verbetering van de internationale kenniseconomie van Nederland. In het programma Make it in the Netherlands! coördinerde Nuffic initiatieven om internationaal talent voor, tijdens en na de studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling te binden.

Make it in the Netherlands! was opgedeeld in 5 actielijnen. Op al deze onderwerpen boekten we successen.

1. Alles begint bij taal

We maakten het leren van Nederlands makkelijk en aantrekkelijker voor internationale studenten, zowel online als klassikaal.

2. Van studie naar carrière

We maakten studie- en carrièremogelijkheden inzichtelijk aan de hand van arbeidsmarktperspectieven. En we versoepelden de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door career events, career ambassadors en arbeidsmarktinformatie op www.careerinholland.nl.

3. Breaking the bubble

We versterkten het contact tussen internationale en Nederlandse studenten door buddyprogramma’s en een actief alumnibeleid. In 2014 en 2015 organiseerden we een nationale buddydag.

4. Van rompslomp naar rode loper

Administratieve obstakels bij studie, stage, bijbaan en werken in Nederland werkten we weg waar dat mogelijk was. We hebben informatie in het Engels breed beschikbaar gesteld en de mogelijkheden binnen het tussenjaar flink uitgebreid.

5. Resultaat in de regio

We ondersteunden 4 regionale projectplannen waardoor de initiatieven zijn opgeschaald, versnippering is tegengegaan en ze landelijk een voorbeeldfunctie vervullen.

Eindrapport

Lees het eindrapport van Make it in the Netherlands!

Wim Deetman over 10 jaar Wim Deetman Studiefonds

18 juni 2019
Met een feestelijke bijeenkomst in Nieuwspoort kwam op 14 juni na tien jaar een einde aan het Wim Deetman Studiefonds. Destijds mochten 49 internationale studenten met een beurs studeren in Den Haag. Oud-burgemeester, ex-minister van OCW en oud-voorzitter van Nuffic, Wim Deetman over ‘zijn’ fonds.

Bert van der Zwaan nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Nuffic

29 maart 2019
Bert van der Zwaan start in september als voorzitter van de Raad van Toezicht van Nuffic. Van der Zwaan volgt Arie Kruseman op die na ruim acht jaar afscheid neemt.