Make it in the Netherlands!

Make it in the Netherlands! is het actieplan van de overheid, universiteiten, hogescholen, gemeenten, studentenorganisaties en bedrijven om internationaal talent te binden aan Nederland.

Binding zorgt voor een verbetering van de internationale kenniseconomie van Nederland. In het programma Make it in the Netherlands! coördineert Nuffic initiatieven om internationaal talent voor, tijdens en na de studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling te binden.

Make it in the Netherlands! is opgedeeld in 5 actielijnen. Op al deze onderwerpen zijn sinds de start van het programma successen geboekt.

5 actielijnen


1 Alles begint bij taal

We hebben het leren van Nederlands makkelijk en aantrekkelijker gemaakt voor internationale studenten, zowel online als klassikaal. Binnen deze actielijn hebben we de app Hoi Holland! ontwikkeld.

2 Van studie naar carrière

We hebben studie- en carrièremogelijkheden inzichtelijk gemaakt aan de hand van arbeidsmarktperspectieven. We hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versoepeld door career events, career ambassadors en arbeidsmarktinformatie op www.careerinholland.nl.

3 Breaking the bubble

We hebben het contact tussen internationale studenten en Nederlandse studenten versterkt door buddyprogramma’s en een actief alumnibeleid. In 2014 en 2015 hebben we een nationale buddydag georganiseerd.

4 Van rompslomp naar rode loper

We hebben administratieve obstakels bij studie, stage, bijbaan en werken in Nederland, waar mogelijk, weggewerkt. We hebben informatie in het Engels breed beschikbaar gesteld en de mogelijkheden binnen het tussenjaar flink uitgebreid.

5 Resultaat in de regio

We hebben 4 regionale projectplannen ondersteund waardoor de initiatieven zijn opgeschaald, versnippering is tegengegaan en ze landelijk een voorbeeldfunctie vervullen.

Comité van Aanbeveling Make it in the Netherlands!

De leden van het Comité van Aanbeveling onderschrijven de doelen van Make it in the Netherlands! Zij verbinden hun naam aan de doelen van het programma en spelen regelmatig een rol bij activiteiten rond het binden van internationaal talent aan Nederland.We zijn zeer verheugd dat de volgende personen hebben plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling:

  • Dick Benschop, Shell Nederland
  • Hans de Jong, Philips Benelux
  • Mariette Hamer, SER
  • Ab van der Touw, Siemens
  • Karl Dittrich, VSNU
  • Doekle Terpstra, Techniekpact
  • Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen
  • Ton Heerts, FNV
  • Hans de Boer VNO-NCW
  • Wiebe Draijer, Rabobank Nederland

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

18 mei 2018
Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.