Make it in the Netherlands!

Make it in the Netherlands! was het actieplan van de overheid, universiteiten, hogescholen, gemeenten, studentenorganisaties en bedrijven om internationaal talent te binden aan Nederland.

Binding zorgt voor een verbetering van de internationale kenniseconomie van Nederland. In het programma Make it in the Netherlands! coördineerde Nuffic initiatieven om internationaal talent voor, tijdens en na de studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling te binden.

Make it in the Netherlands! was opgedeeld in 5 actielijnen. Op al deze onderwerpen boekten we successen.

1. Alles begint bij taal

We maakten het leren van Nederlands makkelijk en aantrekkelijker voor internationale studenten, zowel online als klassikaal.

2. Van studie naar carrière

We maakten studie- en carrièremogelijkheden inzichtelijk aan de hand van arbeidsmarktperspectieven. En we versoepelden de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door career events, career ambassadors en arbeidsmarktinformatie op www.careerinholland.nl.

3. Breaking the bubble

We versterkten het contact tussen internationale en Nederlandse studenten door buddyprogramma’s en een actief alumnibeleid. In 2014 en 2015 organiseerden we een nationale buddydag.

4. Van rompslomp naar rode loper

Administratieve obstakels bij studie, stage, bijbaan en werken in Nederland werkten we weg waar dat mogelijk was. We hebben informatie in het Engels breed beschikbaar gesteld en de mogelijkheden binnen het tussenjaar flink uitgebreid.

5. Resultaat in de regio

We ondersteunden 4 regionale projectplannen waardoor de initiatieven zijn opgeschaald, versnippering is tegengegaan en ze landelijk een voorbeeldfunctie vervullen.

Eindrapport

Lees het eindrapport van Make it in the Netherlands!

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 3: onderwijssamenwerking

8 mei 2020
In deel 3 van onze serie gaan we in op onderwijssamenwerking