Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

30 april 2018
Onderzoek Nuffic: Tweetalig onderwijs vooral op vwo-scholen, maar groei is het sterkst op vmbo en havo

Vraag naar kamers blijft groot door internationale studenten

5 oktober 2017
Hoewel er minder eerste- en tweedejaarsstudenten op kamers gaan, neemt het aantal uitwonenden de komende jaren niet af. Dat staat in de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Netwerkdag tweetalig vmbo en mbo

3 oktober 2018 van 09:30 tot 16:00
ROC Midden Nederland, Utrecht
Voor deze bijeenkomst combineren we twee netwerken: tweetalig vmbo en tweetalig mbo.