Lesbrief 'Briefjes van de buren'

Een lesidee gebaseerd op 'burenbriefjes' in het Frans en Duits. Je leerlingen kunnen op allerlei manieren aan de slag met deze authentieke teksten.

LinQ-lesbrief 'Briefjes van de buren' (374,37 kB)

Lesbrief ‘Whatsapp’

Een lesidee voor het schrijven van korte persoonlijke berichten, aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen.

LinQ-lesbrief 'Whatsapp' (391,38 kB)