Kwaliteit Engels op de basisschool

Veel scholen die vroeg vreemdetalenonderwijs geven, kiezen voor Engels als vreemde taal.

Kwaliteit en nascholing

Landelijke standaard vvto

In de landelijke standaard vvto lees je de kwaliteitseisen voor een goed vvto-programma. De standaard beschrijft de elementen waaraan je moet voldoen als landelijk erkende vvto-school. Ook vind je er per element indicatoren die je kunnen helpen om naar de standaard toe te werken.

Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels‌ (156.1 kB)

Competenties

De kwaliteit van je vvto-onderwijs staat of valt met de vaardigheid van je leerkrachten. Over welke competenties moeten goede vvto-leerkrachten en -coördinatoren beschikken? Dit kun je vinden in de competentieprofielen.

Competenties van de vvto-leerkracht‌ (159.5 kB)

Competenties van de vvto-coördinator‌ (81.4 kB)

Keurmerk Engels

Wil je voldoen aan de landelijke standaard voor vvto Engels? Vraag een visitatie(traject) aan bij een van de 3 instellingen die een kwaliteitskeurmerk kunnen uitreiken en word een landelijke erkende vvto-school.

Kijkwijzer (EarlyBird)

TalenT-keurmerk (samenwerking tussen verschillende pabo’s)

Cedin-keurmerk (Cedin)

Het duurt doorgaans 3 tot 4 jaar om het traject te doorlopen. Bekijk welke scholen al een keurmerk Engels hebben ontvangen:

Vvto-scholen met vvto-keurmerk‌ (152.1 kB)

Nascholing

Het is verstandig om al in een vroeg stadium te beginnen met nascholing van de leerkrachten. Dit kan zowel een cursus op maat zijn voor het hele team, als individuele (taal)cursussen of een cursus in het buitenland. Bekijk de cursussen voor vvto-leerkrachten en vvto-coördinatoren:

Nascholingscursussen voor vvto-leerkrachten en vvto-coördinatoren‌ (124.9 kB)

Subsidie

Via het nationale subsidieprogramma IPV kun je subsidie aanvragen voor een nascholingscursus in Nederland. Met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ kun je leerkrachten een cursus in het buitenland laten volgen.

Lesmateriaal

Is Engels de vreemde taal waarin je lesgeeft? Bekijk dan onze materialenlijst. Daarin vind je tips voor de aanschaf van een goede lesmethode en een overzicht van lesmethodes en aanvullende materialen.

Materialenlijst vvto Engels‌ (438.2 kB)

Wil je de schoolgids en website van jouw school ook in het Engels publiceren? Gebruik onderstaand sjabloon.

Sjabloon Engelse schoolgids en website‌ (124.1 kB)

Doorlopende leerlijn

Het is zonde als leerlingen met vvto Engels in de brugklas weer van voren af aan moeten beginnen. Daarom is een doorlopende leerlijn tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) belangrijk. Hoe pak je dit aan?

Om te zorgen voor een doorlopende leerlijn, moet je eerst weten wat je leerlingen kunnen aan het einde van de basisschool. Met de IEP Eindtoets Engels kun je het ERK-niveau van de leerling bepalen. Andere toetsen Engels kun je vinden in de materialenlijst.

Stap in de wereld - Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs: Materialenlijst‌ (438.2 kB)
Met de toetsresultaten kun je daarnaast gericht je vvto-onderwijs te verbeteren.

Rapporteren

Het eindniveau van de leerling kun je doorgeven aan de middelbare school door een formulier toe te voegen aan het standaard onderwijskundig rapport voor de overdracht.

Toevoeging onderwijskundig rapport vvto Engels‌ (106.3 kB)

Schooladvies

Leerlingen die vvto hebben gedaan en door willen gaan met Engelstalig onderwijs kunnen kiezen voor een school die versterkt talenonderwijs aanbiedt of voor een tto-school. Daar krijgen ze, net als op de basisschool, een deel van de lessen in het Engels. Tweetalig voortgezet onderwijs is er niet alleen op vwo-, maar ook op havo- en vmbo-niveau. Als je leerling doorstroomt naar reguliere voortgezet onderwijs, praat er dan over met de brugklasdocent Engels.

Samenwerken

Steeds meer tto-scholen werken samen met basisscholen om een doorlopende leerlijn op te zetten of gezamenlijke nascholing te organiseren. Er zijn regelmatig tto-studiedagen voor basisscholen. Neem contact op met een tto-school bij jou in de buurt.

Meer weten?

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

18 mei 2018
Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs.

Internationalisering in de lokale politiek

20 maart 2018
Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?

Themaconferentie 'Samenwerken met een school in het buitenland'

10 oktober 2018 van 09:30 tot 16:30
The Hague Marriot Hotel, Den Haag
Vind jij het belangrijk dat jouw leerlingen of studenten in contact komen met leeftijdsgenoten uit een andere cultuur?

Europese eTwinning-conferentie 'Cultural Heritage'

25 oktober 2018 van 14:00 tot 15:00
Warschau
Je ontmoet collega’s uit 42 Europese landen, er is een inspirerende keynote speaker en je volgt praktische workshops over internationaal samenwerken.