Steeds meer basisscholen hebben te maken met een groeiende instroom van kinderen met een internationale achtergrond, zoals kinderen van internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten en vluchtelingen.

Dit kan leerkrachten, scholen en gemeentes voor nieuwe uitdagingen stellen.

Bijvoorbeeld:

  • Hoe geef je het taalonderwijs vorm?
  • Hoe ga je om met ouders met een andere culturele achtergrond en andere verwachtingen?
  • Waar vind je hulp en subsidie?

Hier vind je informatie, tips en adviezen over hoe je om kunt gaan met deze uitdagingen.

Informatie en tips voor leerkrachten

Hoe ondersteun je de taalontwikkeling van alle kinderen in je klas? Hoe kun je meertaligheid en wereldburgerschap vormgeven in een diverse klas? En wat is er anders in het contact met ouders?

Bekijk voor antwoorden op deze vragen de volgende overzichten met informatie, tips en lesmaterialen voor leerkrachten:

Informatie en tips voor schoolbesturen

Van welke regelingen en subsidies kun je gebruik maken om het onderwijs aan nieuwe anderstalige leerlingen? Hoe kun je de samenwerking met andere scholen opzoeken?

Bekijk voor antwoorden op deze vragen ons overzicht met informatie en tips voor scholen.

Informatie en tips voor gemeenten

Hoe kun je de samenwerking tussen scholen in je gemeente stimuleren? Hoe kun je zelf samenwerken met andere gemeenten uit de regio? En wat zijn goede voorbeelden van visie en beleid uit andere gemeenten?

Bekijk voor advies over het informeren en verbinden van scholen in je gemeente en over het ontwikkelen van visie en beleid op dit thema ons overzicht met informatie en tips voor gemeenten.

Vragen?

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail naar: po@nuffic.nl