Kantoren in het buitenland

meer over:
We hebben kantoren in 10 landen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse kenniseconomie in het buitenland.

De 'Netherlands Education Support Offices' (Nuffic Neso's) zijn gevestigd in regio's die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs: Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije en Vietnam.

Ze zijn opgezet met subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Activiteiten

Positioneren van het Nederlandse hoger onderwijs

De kantoren in de verschillende landen vertegenwoordigen de Nederlandse kennissector ter plekke.

Kwaliteit van de international classroom

Met hun Study in Holland-promotie richten de Neso-kantoren zich specifiek op het verhogen van de kwaliteit en diversiteit van internationale studenten die naar Nederland komen. Ze werken hierbij nauw samen met het Study in Holland-team in Den Haag.

Holland Alumni-activiteiten

Via het Holland Alumni network en lokale alumniverenigingen koppelen de kantoren internationaal talent aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze richten zich daarbij vooral op groeiende economische sectoren en sectoren met een tekort aan geschoold personeel.

Promoten van uitgaande mobiliteit

In Zuid-Afrika, China, India, Rusland en Zuid-Korea richten de kantoren zich actief op Nederlandse studenten. Ze moedigen studenten aan om in hun land te komen studeren of aan een uitwisselingsprogramma mee te doen met een lokale onderwijsinstelling. Informatie over studiemogelijkheden in de Neso-landen staat op www.wilweg.nl.

Beroepsonderwijs

De kantoren met voldoende capaciteit faciliteren ook samenwerking in beroepsonderwijs. Dit gaat met name om Zuidoost-Azië en zuidelijk Afrika, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme of bilaterale overeenkomsten.

Specifieke diensten

Neso-kantoren ondersteunen ook programma’s waarvoor speciale subsidie is vrijgemaakt zoals StuNed of EU SHARE in Indonesië.

Op maat-gemaakte dienstverlening voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen is ook mogelijk, maar dit hoort niet bij de kernactiviteiten.

Heb je vragen?

Neem contact op met Sabine Amft, teamleider Team Neso facilitering & coördinatie, of Han Dommers, manager Studentenmobiliteit en binding, via ons algemene telefoonnummer of mailadres in Den Haag.

Neem contact op

De contactgegevens van de Neso-kantoren vind je op onze Engelstalige pagina.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

17 juli 2019
Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.