Internationalisering van het curriculum: een inclusieve benadering met duurzaam resultaat

meer over:
Hoe integreer je internationalisering in de leerdoelen en inhoud van veel verschillende opleidingen?

Dit is sessie 1.3 van het Nuffic Congres. Bekijk alle sessies.

Waar gaat deze sessie over?

Bij Maastricht University willen we internationalisering integreren in de leerdoelen en inhoud van 19 verschillende opleidingen, zodat het:

  • recht doet aan de behoeften van afgestudeerden (benodigde kennis en competenties);
  • gedragen wordt door betrokken stafleden (zoals opleidingsdirecteuren, programmacoördinatoren en docenten);
  • gebaseerd is op de laatste onderzoeksresultaten over implicit bias en culturele diversiteit.

In deze sessie vertellen we hoe we deze uitdaging zijn aangegaan. Aan de hand van casussen bespreken we de strategische en bottom-up aanpak gericht op faculteitsbrede duurzame inhoudelijke inbedding. Ook belichten we de beleidsmatige en communicatieuitdagingen in het implementatietraject. En wat 'voorbereiden op een globaliserende samenleving met toenemende culturele diversiteit' volgens ons betekent voor de leerdoelen en inhoud van een opleiding. Dus driedubbele duurzame inclusie: qua curriculuminhoud, in het beleidstraject en door integratie van onderzoek in onderwijs. We willen je met ons verhaal inspireren en uitnodigen tot een levendige uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Wat levert deze sessie jou op?

  • Inzicht in innovatieve onderzoeksresultaten over de werking van cultuur in het hoger onderwijs.
  • Informatie over een bottum-up aanpak bij een instelling met een duidelijk internationaliseringsprofiel.
  • Tips en tops vanuit het perspectief van student, beleidsmedewerker, programmacoördinator en onderzoeker.
  • Uitwisseling van ervaringen met collegae.

Werkvorm

Presentatie

Package deal: als je deze sessie kiest, neem je automatisch ook deel aan Hotspots.

Sprekers

  • Albertine Zanting, beleidsmedewerker/onderzoeker Culturele Diversiteit, Maastricht University
  • Anja Krumeich, voorzitter Taskforce Internationalisation en Programmacoördinator Master Global Health, Maastricht University
  • Yasmin Hashish, student en ex-lid Taskforce Internationalisation

'Internationale ervaring moet voor iedereen zijn'

7 oktober 2019
Roos van Leeuwen en Rico Tjepkema zijn kersverse bestuurders van respectievelijk de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Allebei hebben ze internationalisering in hun portefeuille.

Kansengelijkheid in het onderwijs

5 september 2019
Wat zorgt ervoor dat leerlingen en studenten waarvan de omgeving minder verwacht, tóch goed gaan presteren?