Internationalisering binnen het primair onderwijs

Hoe geef je een leeromgeving of lesinhoud een internationale dimensie en zorg je dat iedere leerling internationale competenties aanleert?

Tijdens deze interactieve presentatie laten we aan de hand van voorbeelden, good practices en tips uit de praktijk zien hoe internationalisering een plek kan krijgen binnen het basisonderwijs. De SLO-inhoudslijnen van tpo en 'oriëntatie op jezelf en de wereld' staan hierbij centraal.

Verder is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en dos and don'ts te bespreken.

Praktische informatie

Workshopleider: Gäby van der Linde-Meijerink en Martin Klein Tank, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
Thema: tpo, vvto, wereldburgerschap
Platform: Microsoft Teams

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.