Questionnaire for internationalisation of the curriculum (QIC)

De QIC bestaat uit drie verschillende vragenlijsten: de QIC1 (open vragen), een verkorte versie van de QIC1 en de QIC2 (gesloten vragen). Welke variant het beste past, hangt af van jouw situatie. Het doel is dat verschillende leden uit het onderwijsteam de vragenlijst invullen en de resultaten met elkaar bespreken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld beoogde leeruitkomsten, leeractiviteiten en docentencompetenties. Er zijn zowel vragen op moduleniveau als op opleidingsniveau. Het resultaat is inzicht in waar je staat, de beoogde situatie en een concreet actieplan om daar te komen. Zo probeert Aparajita Dutta, Head of International Affairs van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, de resultaten als input voor hun jaarplannen.

De vragenlijsten zijn onderdeel van de website IoC in Action van Betty Leask. Hier vind je ook uitleg over concepten en definities gerelateerd aan internationalisation of the curriculum, het framework dat zij gebruiken en het proces van het internationaliseren van het curriculum, casestudies en andere relevante informatie en bronnen.

"QIC kun je niet alleen inzetten om data te verzamelen of prestaties te meten, maar ook om reflectie en discussie te stimuleren binnen onderwijsteams over internationalisering van het curriculum.” - Ontwikkelaars van de website IoC in Action.

Taal:

Engels

Beschikbaarheid:

Raadpleeg de QIC.

Internationalising the curriculum: a developmental resource for initiating transformational change 

Het doel van dit document is het in kaart brengen van de mate van internationalisering van het curriculum en waar nog stappen te maken zijn. Op basis hiervan ontwikkel je een actieplan.

De tool bevat vijf onderdelen die je, eventueel met collega's, kunt doorlopen. Het gaat bijvoorbeeld in op de vraag wat Internationalisation of the Curriculum voor jou betekent en wat daarvan de belangrijkste elementen zijn voor jou en je collega’s. Ook volgt het de ontwikkelfases beschreven door Betty Leask.

“Met dit document kun je door discussie ideeën ontwikkelen over hoe je aspecten van internationalisering in een bepaald curriculumgebied kunt inbedden en vergroten. Deze oplossing kan worden gebruikt om de voortgang van de ontwikkeling van IoC te volgen door de resultaten van de activiteiten minstens één keer per jaar te beoordelen.” - Initiatiefnemers van de Higher Education Academy

Taal:

Engels

Beschikbaarheid:

Meer informatie over de ontwikkelfases, verschillende werkbladen en ontwikkelactiviteiten vind je in de Knowledge Hub op de website van Advance HE.

The Hague Internationalisation at home (THIAH) 

Met THIAH kun je objectief in kaart brengen welke IaH-activiteiten of tools opleidingen (impliciet en expliciet) inzetten. De centrale kwestie hierbij is steeds: in hoeverre zijn specifieke keuzes doordacht in het kader van internationalisering? De ontwikkelaars van de Haagse Hogeschool raden aan de tool gezamenlijk in te vullen met bijvoorbeeld een beleidsadviseur internationalisering of een kleine groep van kerndocenten. Er is een handleiding beschikbaar voor het doen van de semigestructureerde interviews.

Het gebruik van THIAH bevordert het bewustzijn met betrekking tot IaH op het gebied van cursusinhoud, mobiliteit, talen, instructietaal, pedagogiek, personeelssamenstelling, leeruitkomsten en informeel curriculum.

“Het grootste voordeel is dat je weet waar je staat op het gebied van IaH. Hiermee creëer je een basis voor een gesprek met collega’s, eventueel vanuit verschillende rollen.” - Saskia Best, Judith Hauke (docenten Communication and Multimedia Design) en Annette van Rooij- Peiman (docent IT) van de Hogeschool Rotterdam.

Taal:

Engels

Beschikbaarheid:

Neem bij interesse contact op met Eveke de Louw (e.e.delouw@hhs.nl) en Claudia Bulnes (c.bulnes@hhs.nl).

ATIAH 

Binnen het ATIAH-project zijn drie hulpmiddelen ontwikkeld. De makers raden aan om twee of drie instrumenten met elkaar te combineren.

De zelfevaluatie tool (Self-Audit Tool) helpt individuen of organisaties inzichtelijk te maken of en in welke mate zij aan IaH doen en waar verbeterpunten zitten. Het curriculum raamwerk (Curriculum Framework) gaat verder dan de IaH-activiteiten, en focust bijvoorbeeld ook op de institutionele cultuur en de missie en visie. Het framework bevat zogenoemde focusoefeningen om de dialoog over IaH te voeren. Ook kan het bewijskader (Evidence Framework) worden gebruikt om ontwikkeling in IaH aan te tonen op het vlak van bijvoorbeeld curriculumontwikkeling of professionalisering.

“ATIAH bevat drie complementaire tools uit verschillende invalshoeken. De Self-Audit Tool laat bijvoorbeeld heel concreet zien of je wel of niet bepaalde activiteiten onderneemt. Er zijn ook voorbeelden opgenomen. De tools zijn heel flexibel inzetbaar; je kunt elke tool inzetten wanneer je wilt en op welk niveau je wilt.” - Jan Van Maele, mede-ontwikkelaar (KU Leuven).

Taal:

Engels, Nederlands en Italiaans.

Beschikbaarheid:

Kijk op de ATIAH-webomgeving van Newcastle University.