Internationalisation at home in beleid

Internationalisation at home staat voor alle activiteiten waarbij studenten internationale ervaring opdoen in eigen land.

We hebben onderzoek gedaan naar het beleid van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen om te internationaliseren binnen hun eigen instelling.

Bijna alle instellingen hebben een centraal internationaliseringsbeleid. Daarin hechten ze veel belang aan internationale en interculturele competenties van studenten. Internationalisation at home zien ze niet als een alternatief voor een verblijf in het buitenland, maar als een aanvulling daarop. Lees ons onderzoeksrapport hierover:

Studenten internationaliseren in eigen land (2,52 MB)

Internationalisation at home in de praktijk

Wat doen hogeronderwijsinstellingen nou precies aan internationalisering in eigen land? Ook dat hebben we onderzocht.

Veel instellingen:

  • bieden studieonderdelen aan in het Engels of een andere vreemde taal;
  • verwerken internationale onderwerpen in hun curriculum;
  • laten hun studenten meedoen aan internationale projecten.

Over het algemeen kunnen instellingen nog meer doen aan internationalisation at home. Bijvoorbeeld vaker gebruikmaken van stages bij internationale organisaties in Nederland. Of meer doen aan gezamenlijke curriculumontwikkeling. Ook via virtuele mobiliteit is van alles mogelijk. Lees ons onderzoeksrapport hierover:

Studenten internationaliseren in eigen land - deel 2 - de praktijk (3,35 MB)

Project internationalisation at home 2020

Met het project IaH 2020 ondersteunen we hoger onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van internationalisation at home. Het doel hiervan is dat uiteindelijk alle studenten internationale competenties kunnen ontwikkelen.

We willen niet alleen de huidige samenwerking met de koepels en hoger onderwijsinstellingen op dit gebied verder verstevigen, maar ook meer instellingen betrekken bij activiteiten op het gebied van internationalisation at home.

Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

  • Ontwikkellijn internationalisation at home
    We maken een ontwikkellijn IaH op basis van bestaande studies, instrumenten en good practices. Dit wordt een online bibliotheek met literatuur, artikelen, good practices en nu al beschikbare instrumenten en handleidingen. Binnenkort vind je hier meer informatie over deze ontwikkellijn.
  • Bijeenkomsten internationalisation at home
    We organiseren met en bij instellingen bijeenkomsten waar we informatie delen, experts een platform geven en ervaringen opdoen voor de ontwikkellijn. Hou hiervoor onze agenda in de gaten.

Meer informatie

Internationalizing Students in the Home Country – Dutch Policies
Artikel in het tijdschrift International Higher Education, door Adinda van Gaalen en Renate Gielesen, Nuffic.

Global and Local Internationalization
Boek met een artikel Internationalisation at home: Dutch Higher Education Policies, door Adinda van Gaalen en Renate Gielesen, Nuffic.

Australische website over internationalisering van het curriculum
Met uitleg over het concept, casestudy’s en literatuur.

De international classroom
Website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Neem contact op met ons

Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op met Hendrik Jan Hobbes.