Nuffic Quickscan 

De Nuffic Quickscan is de tool waarmee je inzicht krijgt in internationalisering. Binnen 15 minuten zie je waar je staat op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap.

Je beantwoordt vragen over vier thema’s die de basis vormen voor internationalisering.

Lees meer over de Nuffic Quickscan.

Quality of internationalisation scan (QUIS) 

QUIS helpt een algemeen beeld te krijgen van hoe internationalisering wordt vormgegeven op verschillende niveaus binnen een organisatie (bijvoorbeeld beleid en curriculum). Ook krijg je meer inzicht in welke stakeholders daarbij betrokken zijn en hoe verschillende onderwerpen zijn ingebed (bijvoorbeeld mobiliteit). De scan telt tien categorieën met verschillende indicatoren en vragen over de huidige situatie.

De QUIS genereert een visuele weergave van inbedding van iedere categorie binnen de organisatie. De ontwikkelaars van de Haagse Hogeschool raden aan het proces te laten faciliteren door bijvoorbeeld een (onderwijskundig) internationaliseringsadviseur in jouw organisatie. Voor de toepassing van dit proces is een handleiding ontwikkeld.

Taal:

Engels

Beschikbaarheid:

Neem bij interesse contact op met Eveke de Louw (e.e.delouw@hhs.nl) en Claudia Bulnes (c.bulnes@hhs.nl).

Intercultureality  

Intercultureality is een als workshop inzetbare tool waarbij je op een visuele manier met collega's inzichtelijk maakt wat zij aan internationalisering doen. Samen kijk je door de ogen van een student en behandelt centrale thema's zoals bijvoorbeeld formeel en informeel curriculum, didactiek en pedagogiek. Belangrijk is: wat merken de studenten en wat wordt er van hen gevraagd? Door Intercultureality met de directe collega's te gebruiken, of met andere stakeholders, zorgt het voor inzicht, draagvlak, bewustzijn en eigenaarschap van internationalisering binnen de organisatie.

“De kracht van het model is dat het visueel overzichtelijk is gemaakt en dat het helpt verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen/vlakken en stakeholders. Het draagt bij aan het creëren van het unieke en specifieke internationaliseringslandschap, het ‘internationaliseringsverhaal’ van de opleiding.” - Eva Haug, onderwijsadviseur internationalisering van het curriculum en COIL (Hogeschool van Amsterdam)

Taal:

Nederlands

Beschikbaarheid:

Neem bij interesse contact op met Eveke de Louw (e.e.delouw@hhs.nl) en Claudia Bulnes (c.bulnes@hhs.nl).