Terug naar boven

Global Mind Monitor 

De Global Mind Monitor (GMM) is een online vragenlijst die studenten, docenten en professionals kunnen gebruiken om te reflecteren op hun global competences. De monitor is gebaseerd op gevalideerde instrumenten gericht op het meten van interculturele competenties, etnocentrisme en betrokkenheid met duurzaamheid.

Met een persoonlijk dashboard krijg je inzicht in je scores en reflectie op sterke punten en ontwikkelpunten. Docenten kunnen dit gebruiken in evaluatiegesprekken met studenten. Invullen kan eenmalig, maar ook meerdere keren om de ontwikkeling van studenten over een langere periode in kaart te brengen.

Taal:

Nederlands, Engels en Spaans

Beschikbaarheid:

Kijk op de website van de Global Mind Monitor. Gebruik van de tool kost 4,95 euro per student.

International Competences Matrix 

De International Competences Matrix is een matrix waarmee docenten kunnen zien waar zij staan in hun professionele ontwikkeling. Het model kan je helpen bij het uitvoeren van je internationaliseringsstrategie. Daar zijn namelijk internationaal competente docenten voor nodig.

Per taak (zoals curriculumontwikkeling en IaH) kun je zien welke internationale competenties vereist zijn. De matrix wordt in de praktijk gebruikt voor professionaliseringsdoeleinden in de HRM-cyclus en tijdens sollicitatiegesprekken.

Taal:

Engels

Beschikbaarheid:

Kijk hier voor de International Competences Matrix.