Bij het toepassen van IaH zijn de volgende aspecten van belang:

 • IaH gaat om het gebruik van diverse perspectieven in het onderwijs

  Door het vergelijken van diverse perspectieven, leren studenten het bestaan en belang hiervan te erkennen en hierdoor te reflecteren op hun eigen wereldbeeld en hun (beroeps)perspectief. Zo geef je studenten mee dat zij openstaan voor alle perspectieven in hun vakgebied en uit de samenleving, en dat zij hiervan kunnen leren.

 • IaH is bedoeld voor alle studenten

  Dit geldt voor studenten van alle opleidingsniveaus, leerjaren en studierichtingen. Daarnaast gaat dit over zowel het formele, geëxamineerde curriculum, als het informele curriculum.

 • IaH op verschillende plekken in het curriculum integreren

  In de praktijk zien we dat internationalisering (en daarmee IaH) vaak is belegd in minoren of keuzedelen van een studie. Er is op deze plekken vaak meer flexibiliteit en het kan een mooie manier zijn om te kijken wat er mogelijk is. Het is daarbij wel goed je te realiseren dat werkgevers in alle sectoren om internationale competenties vragen en dat het belangrijk is dat alle studenten hiermee in aanraking komen, onafhankelijk van keuze-opties in minoren. Hiervan afgeleid is het advies dan ook te kijken hoe je hoe je internationale en interculturele elementen nog verder kunt inbedden.

 • IaH is een bewuste en doelgerichte keuze om internationale en interculturele competenties/leeruitkomsten als uitgangspunt mee te nemen in je onderwijsontwerp,

  Een belangrijk startpunt hierbij zijn leeruitkomsten. Wat wil je dat studenten hebben geleerd? En hoe kun je weten of dit is bereikt? Dit betekent dat de focus verschuift van IaH-activiteiten naar leeruitkomsten. Lees meer over leeruitkomsten in het thema Internationalisation of the Curriculum (IoC). Dit thema wordt later dit jaar gepubliceerd.

 • Het betrekken van de lokale omgeving

  Door de lokale omgeving te betrekken in het onderwijs, kan op een laagdrempelige manier IaH worden toegepast. Een voorbeeld is het benutten van de interculturele of internationale context die aanwezig is door de diversiteit in je klaslokaal of in de stad waar studenten wonen en studeren. In de definitie van Beelen en Jones (2015) wordt met ‘domestic learning environments’ het betrekken van de lokale omgeving bedoeld.

 • De invulling van IaH verschilt per studierichting of discipline

  Door IaH te koppelen aan de leeruitkomsten van de opleiding wordt IaH betekenisvol voor jouw student. Het zal van de context van de opleiding afhangen welke IaH-leerdoelen van belang zijn. Zo kan een maatschappelijk werker meer gericht zijn op hoe om te gaan met een diverse doelgroep terwijl een onderzoeker in de biologie bijvoorbeeld werkt in een internationale onderzoeksgroep.

 • Oog hebben voor het hidden curriculum

  Het hidden curriculum omvat alle onbedoelde en onbewuste signalen die docenten uitstralen en communiceren naar studenten. Dit kan in zowel het informele als formele curriculum aanwezig zijn. Een voorbeeld van het hidden curriculum in het informele kader is dat we van internationale studenten verwachten dat zij (naast hun studie) een cursus interculturele communicatie volgen, maar van Nederlandse studenten wordt dit niet gevraagd. Een voorbeeld van hidden curriculum in het formele deel van de opleiding is te vinden in de aangeboden keuze voor literatuur en lesstof. Dit vertelt ons welke kennis wij binnen de instelling van belang achten (en welke dus niet).

Verder lezen over dit onderwerp?