Internationale onderzoekers en studenten helpen

Wij helpen internationale studenten en onderzoekers bij hun komst naar en verblijf in Nederland. Dat doen we via ons netwerk Mobstacles.

Wat is Mobstacles?

In het netwerk Mobstacles zitten medewerkers van hogeronderwijsinstellingen. Het netwerk bestaat uit 2 delen:

  1. Mobstacles arbeid
    Dit deel richt zich op mensen die bijvoorbeeld gastdocenten, wetenschappelijk personeel en onderzoekers helpen.
  2. Mobstacles studie
    Dit deel richt zich op mensen die internationale studenten en stagiairs helpen.

Wat doet Mobstacles voor jou?

  • We helpen je om complexe wet- en regelgeving te doorgronden en op de juiste manier toe te passen.
  • We houden je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
  • We zijn jouw meldpunt voor knelpunten op het gebied van mobiliteit. Wij bundelen deze knelpunten en brengen ze onder de aandacht van de juiste instanties.

Knelpunt melden

Wil je een knelpunt melden? Of wil je gratis op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Mail naar mobstacles@nuffic.nl.

Netwerkbijeenkomsten

De 2 netwerken van Mobstacles komen ieder 2 keer per jaar bij elkaar om kennis te delen over actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en procedures. Ministeries en instanties zoals IND, SVB en UWV zijn daar ook bij aanwezig. Zo krijg je de informatie rechtstreeks van de bron en kun je je knelpunten meteen bij de juiste instanties neerleggen.

Wij bereiden deze bijeenkomsten voor met onze klankbordgroepen. Die bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende hogeronderwijsinstellingen.

Trainingen

Wij verzorgen een aantal trainingen voor internationaliseerders.

Voor beginnende internationaliseerders:

Introductie immigratieprocedures voor wetenschappelijk personeel

Voor gevorderde internationaliseerders:

Verdiepingscursus Wet arbeid en vreemdelingen

Maatwerk

Heb je behoefte aan een opfriscursus of een training over een specifiek Mobstacles-onderwerp? Bel of mail ons gerust. Dan bekijken we de mogelijkheden.

mobstacles@nuffic.nl
070 4260 260

Euraxess

Via Euraxess the Netherlands ondersteunt het Mobstacles-team medewerkers van hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten die onderzoekers en docenten begeleiden bij het verkrijgen van visa, verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen.

Euraxess the Netherlands is onderdeel van het door de Europese Commissie geïnitieerde ‘Euraxess – The European Service Network’ voor docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs.

Euraxess the Netherlands organiseert regelmatig bijeenkomsten om internationaliseringsmedewerkers bij te praten en feedback te krijgen over mobiliteitsobstakels.

Meer informatie vind je op www.euraxess.nl.

Carrièremogelijkheden voor vluchtelingen in Nederland

We zijn ook actief in het Nederlandse netwerk van Scholars at Risk. Dit netwerk biedt gevluchte academici de mogelijkheid hun werk of studie voort te zetten in een veilige omgeving. Instellingen bieden ze hierbij een (tijdelijke) functie aan.

Zie ook

Wet- en regelgeving voor internationale studenten

Een internationale student die in Nederland komt studeren of stage lopen krijgt te maken met verschillende procedures.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Medezeggenschap internationale student beter geregeld

8 januari 2020
Door een wijziging in regelgeving hebben studenten van buiten de EER geen werkvergunning meer nodig voor bestuurswerk en medezeggenschap.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud- tto-leerlingen.