Interculturele competenties voor iedere student

meer over:
Niet elke student gaat naar het buitenland. Daarom doen veel hogeronderwijsinstellingen aan ‘internationalisation at home’.
Onderzoek

Dit staat voor alle activiteiten waarbij studenten internationale ervaring opdoen in eigen land.

Internationalisation at home in beleid

We hebben onderzoek gedaan naar het beleid van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen om te internationaliseren binnen hun eigen instelling.

Bijna alle instellingen hebben een centraal internationaliseringsbeleid. Daarin hechten ze veel belang aan internationale en interculturele competenties van studenten. Internationalisation at home zien ze niet als een alternatief voor een verblijf in het buitenland, maar als een aanvulling daarop. Lees ons onderzoeksrapport hierover:

Studenten internationaliseren in eigen land‌ (2.4 MB)

Internationalisation at home in de praktijk

Wat doen hogeronderwijsinstellingen nou precies aan internationalisering in eigen land? Ook dat hebben we onderzocht.

Veel instellingen:

  • bieden studieonderdelen aan in het Engels of een andere vreemde taal;
  • verwerken internationale onderwerpen in hun curriculum;
  • laten hun studenten meedoen aan internationale projecten.

Over het algemeen kunnen instellingen nog meer doen aan internationalisation at home. Bijvoorbeeld vaker gebruikmaken van stages bij internationale organisaties in Nederland. Of meer doen aan gezamenlijke curriculumontwikkeling. Ook via virtuele mobiliteit is van alles mogelijk. Lees ons onderzoeksrapport hierover:

Studenten internationaliseren in eigen land - deel II - De praktijk‌ (3.2 MB)

Training over internationalisation at home

Wil je meer leren? Volg een van onze trainingen via de Nuffic Academy:

Leeruitkomsten voor internationalisation at home

Lesgeven in een international classroom

Benieuwd naar al onze trainingen en cursussen?

Ga naar de Nuffic Academy

Meer informatie

Internationalizing Students in the Home Country – Dutch Policies

Artikel in het tijdschrift International Higher Education, door Adinda van Gaalen en Renate Gielesen, Nuffic.

Global and Local Internationalization

Boek met een artikel Internationalisation at Home: Dutch Higher Education Policies, door Adinda van Gaalen en Renate Gielesen, Nuffic.

Australische website over internationalisering van het curriculum

Met uitleg over het concept, casestudy’s en literatuur.

De international classroom

Website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Neem contact op met ons

Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op met Hendrik Jan Hobbes of Adinda van Gaalen.

"Internationaliseren? Begin gewoon!"

20 januari 2020
Margo Koopman is directeur van het MBO College voor Mens & Maatschappij (ROC van Twente) en een actieve ambassadeur voor internationalisering in het onderwijs. ‘Je kijkt letterlijk en figuurlijk over de grens en het helpt om je eigen referentiekader te relativeren."

Soepeler van school naar werk

27 december 2019
Internationaal denken en doen kan de overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt versoepelen, vindt internationaal retailexpert Leo van de Polder. “Door je internationaal te oriënteren en nieuwsgierig te zijn, ontwikkel je daarvoor broodnodige skills.”