Hotspots

meer over:
Het creëren van een hybride leeromgeving in internationale context met als doel wereldburgerschap en employability van studenten.

Dit is sessie 1.4 van het Nuffic Congres. Bekijk alle sessies.

Waar gaat deze sessie over?

Fontys Academy for Creative Industries biedt vanuit de inclusiviteitsgedachte iedereen de kans om zijn internationale competenties te ontwikkelen. Met dit doel creëerden wij internationale leeromgevingen, de zogenaamde hotspots. Hierin hebben alle facetten van internationalisering een plek gekregen:

  • mobiliteit,
  • student en staf,
  • internationalisation@home,
  • onderzoek en onderwijs zowel voor de korte als lange termijn

We garanderen de kwaliteit van het HBO-onderwijs voor de toekomst door iedereen internationale vaardigheden te laten ontwikkelen en zich voor te bereiden op de geglobaliseerde wereld. In de hotspots werken internationale en lokale burgers, onderwijsinstellingen, studenten, vertegenwoordigers van de industrie en de publieke sector strategisch samen rondom een specifiek thema of vraag.

Een essentieel criterium voor alle activiteiten is om duurzaam waarde toe te voegen aan de studieloopbaan van een student. Iedere hotspot heeft zijn eigen context en vraagstukken, waar studenten met partners innoveren en co-creëren in Nederland of binnen de hotspot.

Wat levert deze sessie jou op?

Tijdens de presentatie nemen we de deelnemers mee in het waarom en hoe van de hotspots. Daarnaast werken we per hotspot een casus uit. Doel van de presentatie is inzicht krijgen in de verschillende aspecten, mogelijkheden en beperkingen voor het opbouwen van een hotspot binnen internationaliseringsbeleid.

Werkvorm

Presentatie

Package deal: als je deze sessie kiest, neem je automatisch ook deel aan Internationalisering van het curriculum: een inclusieve benadering met duurzaam resultaat.

Sprekers

  • Monica Veeger, hotspotcoördinator Seoul, Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen
  • Eva Knechtl, policy maker Internationalisation Fontys Academy for Creative Industries, Fontys Hogescholen

Lees ook: Hoe maak je van studenten wereldburgers?

'Internationale ervaring moet voor iedereen zijn'

7 oktober 2019
Roos van Leeuwen en Rico Tjepkema zijn kersverse bestuurders van respectievelijk de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Allebei hebben ze internationalisering in hun portefeuille.

Kansengelijkheid in het onderwijs

5 september 2019
Wat zorgt ervoor dat leerlingen en studenten waarvan de omgeving minder verwacht, tóch goed gaan presteren?