Holland Scholarship

Het nationale beurzenprogramma voor Nederlandse en internationale studenten.

Deze beurs is bedoeld om internationaal talent van buiten de Europese Economische Regio (EER) te stimuleren in Nederland te studeren. Tegelijkertijd stimuleert het studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten een deel van hun studie juist in het buitenland te volgen.

Wij hebben een adviserende rol in de uitvoering van het nieuwe beurzenprogramma. Wij verzorgen de informatievoorziening en promotie, coördineren het alumni-netwerk en organiseren evenementen.

Het Holland Scholarship wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) én 47 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Per collegejaar worden 2.112 beurzen toegekend.

Visiebrief internationalisering

Het Holland Scholarship is ingevoerd naar aanleiding van de Visie internationaal van de Vereniging Hogescholen en de VSNU en de Visiebrief internationalisering (juni 2014) van OCW. Het programma wordt gefinancierd door OCW en de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen samen.

Deelname

Wil je ook deelnemen aan het programma, neem dan contact op met ons.

Meer informatie

Informatie over de beurs voor internationale studenten.

Informatie over de beurs voor studenten die studeren aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling.

Informatie voor medewerkers van hoger onderwijsinstellingen.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

'Geen geld is geen excuus meer'

26 november 2019
Volgens Saïd Laouaji, Coördinator Internationalisering bij het Limburgse Vista College, heeft internationalisering in het mbo de tijd mee. ‘Deuren gaan makkelijker open dan vijf jaar geleden. En geen geld is geen excuus meer.’