Hidden Talent? English teachers in a bilingual stream

meer over:
What do English teachers in lower school academic (t-vwo) bilingual streams do?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

In this presentation I will discuss the findings of my PhD research on the roles of the English teacher in academic bilingual streams exploring CLIL skills for English teachers.

How and why do English teachers choose to focus on literature, communication skills, subject-specific language or supporting subject teachers?

Praktische informatie

Spreker: Liz Dale, Hogeschool van Amsterdam
Thema: Taal, CLIL
Werkvorm: Presentatie
Doelgroep: vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A13 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.