Het belang van leerlijnen in vroeg vreemdetalenonderwijs

In deze presentatie staan de leerlijnen van de leerling centraal.

Vanaf kinderopvang/BSO via primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs: Hoe ervaren leerlingen vreemdetalenonderwijs in de praktijk? Is er sprake van een doorgaande leerlijn? Hoe kun je de leerlijn aanpakken of verbeteren?

Marianne is gespecialiseerd in de aanpak van Engels (vvto/Eibo/pabo). Zij heeft ruime ervaring als lerarenopleider, ook met internationalisering, en is o.a. auteur van ‘Engels in het basisonderwijs. (Meer dan de) kennisbasis vakdidactiek’.

Na afloop van de presentatie en de discussie heb je hopelijk meer inzicht in hoe je de leerlijnen op jouw school kunt verbeteren of aanpassen.

Praktische informatie

Workshopleider: Marianne Bodde-Alderlieste, Vedocep
Thema: vvto
Werkvorm: presentatie
Doelgroep: leerkrachten, coördinatoren, directeuren
Niveau: beginner, gevorderd

Dit is workshop B6 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!. Bekijk alle workshops.