Het academische studentenleven en internationalisering: een gouden combinatie!

meer over:
Internationale en Nederlandse studenten vertellen hoe Tilburg University een diverse en inclusieve campus creëert.

Dit is sessie 2.10 van het Nuffic Congres. Bekijk alle sessies.

Waar gaat deze sessie over?

Een van de belangrijkste speerpunten van het internationaliseringsbeleid van Tilburg University is gericht op het creëren van een inclusieve en diverse campus community. We willen dat iedereen zich thuis voelt. En dat er sprake is van integratie tussen met name de internationale studenten en de Nederlandse studenten. Zowel in de collegezalen als daarbuiten.

Het verenigingsleven vormt een belangrijk onderdeel van de studietijd van elke student. Dat biedt goede mogelijkheden voor studenten om vaardigheden op te doen die in het latere leven goed van pas komen. Binnen onze universiteit zijn wij al enkele jaren bezig om de grote (en nog altijd groeiende) groep internationale studenten actiever te betrekken bij onder meer het verenigingsleven en de medezeggenschap.

Afgelopen jaar is de samenwerking tussen de universiteit en de studieverenigingen verder geïntensiveerd. Een groeiend aantal verenigingen heeft goede stappen gezet richting het verder open stellen van de vereniging richting internationals. Inmiddels zijn er verschillende succesvolle projecten van de grond gekomen. Denk aan buddy-projecten en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen. Daarbij wordt volop gewerkt aan het diverser en inclusiever maken van de campus en het bijbehorende verenigingsleven.

Wat levert deze sessie jou op?

In deze sessie zijn de studenten van Tilburg University zelf aan het woord. Zowel Nederlanders als internationals. Zij delen hun eigen ervaringen. We hopen de ogen van het publiek te openen door onze inspirerende aanpak. Hiermee hopen we dat er nog meer succesvolle projecten tot stand kunnen komen.

Werkvorm

Presentatie

Package deal: als je deze sessie kiest, neem je automatisch ook deel aan Zuyd verwelkomt nieuwkomers in Limburg.

Sprekers

  • Roos van Deijck, studievereniging Magister Juridische Faculteitsvereniging, Tilburg
  • Julia Walboomers, studievereniging Complex voor studenten psychologie, Tilburg

'Internationale ervaring moet voor iedereen zijn'

7 oktober 2019
Roos van Leeuwen en Rico Tjepkema zijn kersverse bestuurders van respectievelijk de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Allebei hebben ze internationalisering in hun portefeuille.

Kansengelijkheid in het onderwijs

5 september 2019
Wat zorgt ervoor dat leerlingen en studenten waarvan de omgeving minder verwacht, tóch goed gaan presteren?