Je vindt de link naar het aanvraagformulier op onze algemene IPV-pagina.

Let op:

 • Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan; je moet het in 1 keer invullen en indienen.
 • Zorg dat je voor het invullen alle informatie verzameld hebt.
 • Vul voor elk project een apart aanvraagformulier in.

Schoolinformatie

Naam instelling

Kies je school in de lijst door je BRIN-nummer in te vullen.

Staat jouw school er niet bij of is de schoolnaam gewijzigd? Stuur dan een e-mail naar ipv@nuffic.nl.

BRIN-nummer

Vul het 6-cijferige BRIN-nummer van de school in. Je vindt het BRIN-nummer op de website van DUO.

Provincie

Vul de provincienaam in. Staat je school op Bonaire, Saba, of Sint-Eustatius? Vul dat dan hier in.

Land

Kies het land waar de school staat.

Schoolsoort

Kies het schooltype:

 • primair onderwijs (po)
 • voortgezet onderwijs (vo)

IBAN rekeningnummer

Vul het zakelijke rekeningnummer van je school in.

Rekeninghouder

Vul de naam in van de zakelijke rekening van de school of stichting.

Bankafschrift

Upload een scan van een recent bankafschrift van de schoolrekening. Als je internetbankiert, maak dan een schermafbeelding of screenshot. Zorg dat de tenaamstelling en het IBAN-rekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn. Je mag bedragen onleesbaar maken.

Contactdetails

Vul de gegevens in van de contactpersoon voor deze aanvraag. Dat is de aanvrager van de subsidie.

Je moet de volgende gegevens invullen:

 • achternaam
 • voornaam
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Zorg dat je bereikbaar bent op het e-mailadres en het telefoonnummer. Geef wijzigingen in de contactgegevens zo snel mogelijk door via ipv@nuffic.nl.

Schooldetails

Upload het deel van het schoolplan over het internationaliseringsbeleid

Kopieer dit uit het schoolplan en plak het in een Word-document. Sla het op als pdf en voeg je het toe als bijlage.

Beschrijf hoe de activiteit bijdraagt aan het internationaliseringsbeleid van je school.

Beschrijf in maximaal 200 woorden hoe de activiteit waarvoor je subsidie aanvraagt bijdraagt aan het internationaliseringsbeleid uit het schoolplan.

Budget document

Upload het kostenoverzicht‌ (98.8 kB) van de activiteit. Minimaal 20% van het totale budget moet door de school worden gefinancierd. Voor curriculum vvto/tto geldt ook dat 50% van de totale kosten besteed wordt aan (na)scholing vvto/tto van de leraren.

Per aanvraag geldt een maximum subsidiebedrag van € 5.000 voor primair onderwijs en € 10.000 voor voortgezet onderwijs. Meer informatie over het maximale subsidiebedrag vind je in artikel 7 van de IPV-regeling.

Voor welke kosten kun je subsidie aanvragen?

Curriculum vvto/tto

 • aanschaf lesmateriaal
 • nascholing van het team in de doeltaal

Curriculum internationaliserend onderwijsconcept

 • aanschaf en ontwikkeling van lesmateriaal
 • gastsprekers op het gebied van internationalisering

Voor taakuren van leraren en directie kun je geen subsidie aanvragen.

Curriculum doorlopende leerlijn

 • aanschaf en ontwikkeling van lesmateriaal
 • gastsprekers op het gebied van internationalisering
 • inhuur kennisexperts op het gebied van doorlopende leerlijn

Voor taakuren van leraren en directie kun je geen subsidie aanvragen.

Aangevraagde subsidie

Vul het subsidiebedrag in dat je wilt aanvragen en dat ook op het kostenoverzicht staat.

Let op: de database herkent geen punten of komma's. Rond het bedrag daarom af naar boven.

Totale kosten

Vul de totale kosten in zoals dat ook op het kostenoverzicht staat. Rond het bedrag af naar boven.

Voorwaarden subsidieaanvraag curriculum vvto en tto

Curriculumdetails

Kies ja of nee op het formulier bij de vragen:

 • Wordt de activiteit gesubsidieerd door Erasmus+?
 • Worden de vvto/tto lessen tijdens schooluren gegeven?
 • Heeft de activiteit betrekking op tweetalig primair onderwijs (tpo)?

Toelichting: Bij tpo wordt maximaal 50% van de onderwijstijd in het Engels les gegeven. Vroeg vreemdetalenonderwijs is niet hetzelfde als tpo.

Vul een aantal in bij de volgende vragen:

 • aantal leerlingen dat deelneemt aan vvto/tto;
 • aantal leraren dat aan (na)scholing doet op het gebied van vvto/tto.

Verplichte vragen voor vvto subsidieaanvraag

Kies ja of nee op het formulier bij de vragen:

 • Wordt vvto aan alle leerlingen aangeboden?
 • Wordt door de school vvto aan alle leerlingen aangeboden?

Let op: neem de leerlingen van de schakelklassen die geen vvto krijgen niet mee in je antwoord.

Voor welke taal vraag je vvto aan?

Kies uit:

 • Engels
 • Duits
 • Frans

Hoeveel minuten per week ga je vvto geven?

Kies uit:

 • 15 minuten
 • 30 minuten
 • 60 minuten of meer

Vvto wordt gegeven door:

Kies uit:

 • groepsleerkracht
 • native speaker
 • vakleerkracht

In welk jaar is de school gestart met het geven van vvto?

Vul het jaartal in dat de school is gestart met het geven van vvto. Wanneer je voor het eerst een aanvraag indient voor vvto dan vul je het huidige kalenderjaar in.

Algemene voorwaarden

Kies voor onderstaande vragen ja of nee op het formulier.

 • Ik ga ermee akkoord dat bovenstaande gegevens binnen Nuffic worden gedeeld voor rapportagedoeleinden.
 • Je mag me 1 e-mail sturen met relevante informatie over de invoering van internationalisering in het schoolcurriculum.

Je aanvraag is nu klaar. Klik op submit om je aanvraag in te dienen. Binnen 13 weken na de indiendatum ontvang je bericht over de status van je aanvraag.

Voorwaarden subsidieaanvraag curriculum internationaliserend onderwijsconcept

Curriculumdetails

Wordt de activiteit gesubsidieerd door Erasmus+?

Kies ja of nee.

Welk internationaliserend onderwijsconcept wordt ontwikkeld?

Kies uit:

 • (door)ontwikkeling tto 2.0;
 • invoeren van het International Early Years Program (IEYP);
 • invoeren van de Chinese taal;
 • invoeren van het Global Citizenship Network (voorheen Elos);
 • invoeren van het Primary Youth Program (PYP);
 • invoeren van het International Middle Years Curriculum (IMYC);
 • invoeren van International Primary Curriculum (IPC).

Staat het onderwijsconcept van je keuze niet in de lijst? Neem dan contact met ons op via ipv@nuffic.nl. We beoordelen of het onderwijsconcept voldoet aan de norm van internationaliserend onderwijsconcept. Als we akkoord zijn, kun je de aanvraag in de volgende aanvraagperiode indienen.

Beschrijf hier hoe het internationaliserende onderwijsconcept wordt ontwikkeld

Beschrijf in maximaal 200 woorden hoe het internationaliserende onderwijsconcept wordt ontwikkeld.

Hoeveel leerlingen zullen profiteren van of deelnemen aan het internationaliserende onderwijsconcept?

Vul het aantal leerlingen in.

Algemene voorwaarden

Kies voor onderstaande vragen ja of nee op het formulier.

 • Ik ga ermee akkoord dat bovenstaande gegevens binnen Nuffic worden gedeeld voor rapportagedoeleinden.
 • Je mag me 1 e-mail sturen met relevante informatie over de invoering van internationalisering in het schoolcurriculum.

Je aanvraag is nu klaar. Klik op submit om je aanvraag in te dienen. Binnen 13 weken na de indiendatum ontvang je bericht over de status van je aanvraag.

Voorwaarden subsidieaanvraag curriculum doorlopende leerlijn

Curriculumdetails

Wordt de activiteit gesubsidieerd door Erasmus+?

Kies ja of nee.

Ervaring op het gebied van internationalisering: welke kwaliteitskeurmerken heeft jouw school?

De subsidie is bedoeld voor gevorderde scholen op het gebied van internationalisering.

Selecteer de opties die voor je school van toepassing zijn:

 • Global Citizen School
  Selecteer deze optie wanneer de school gecertificeerd is als een Global Citizen School.
 • IPC-school
  Selecteer deze optie als de school het International Primary Curriculum (IPC) volledig ingevoerd heeft in het curriculum.
 • kwaliteitskeurmerk vvto: Cedin, Early Bird of TalenT
  Selecteer deze optie wanneer de school in het bezit is van één van de volgende vvto-kwaliteitskeurmerken: Cedin, Early Bird of TalenT.
 • tto junior- of seniorcertificaat
  Selecteer deze optie wanneer de school de landelijke standaard tto volgt en in het bezit is van het tto junior- of seniorcertificaat.
 • UNESCO-school
  Selecteer deze optie wanneer de school een UNESCO-school is en het kwaliteitsstandaard van UNESCO volgt.

Let op: een school in de oriëntatiefase van UNESCO-school voldoet niet aan dit criterium.

Selecteer de schoolnaam van de school waarmee je een sectoroverstijgende samenwerking aangaat op het gebied van vvto/tto of de doorlopende leerlijn internationalisering

Je kunt zoeken op schoolnaam of op BRIN-nummer. Staat je partnerschool niet in de lijst of is de naam van de partnerschool gewijzigd? Neem dan contact met ons op via ipv@nuffic.nl.

Beschrijf de sectoroverstijgende samenwerking voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijn op het gebied van internationalisering of vvto/tto

Geef in maximaal 200 woorden een omschrijving van de sector overstijgende samenwerking.

Hoeveel leerlingen zullen profiteren van of deelnemen aan de doorlopende leerlijn op het gebied van vvto/tto of internationalisering?

Vul het aantal leerlingen in.

Algemene voorwaarden

Kies voor onderstaande vragen ja of nee op het formulier.

 • Ik ga ermee akkoord dat bovenstaande gegevens binnen Nuffic worden gedeeld voor rapportagedoeleinden.
 • Je mag me 1 e-mail sturen met relevante informatie over de invoering van internationalisering in het schoolcurriculum.

Je aanvraag is nu klaar. Klik op submit om je aanvraag in te dienen. Binnen 13 weken na de indiendatum ontvang je bericht over de status van je aanvraag.

Ook dit jaar weer meer leerlingen voor examen Chinees

4 april 2020
Dit jaar leggen 232 leerlingen het eindexamen Chinees af, veel meer dan vorig jaar (196). Het vak is in tien jaar uitgegroeid tot de vijfde vreemde taal op het vwo.

“Meer kansengelijkheid door onderwijs in wereldburgerschap”

2 maart 2020
Joana da Silveira Duarte is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De expert in meertaligheid gaat een nieuwe aanpak ontwikkelen voor het onderwijs in wereldburgerschap.

Junior Speaking Contest 2020

1 juni 2020 09:00 - 30 juni 2020 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.