Gelijke kansen en internationalisering van het onderwijs

meer over:
Hoe inclusief is internationalisering van het onderwijs eigenlijk?

Dit is sessie 3.11 van het Nuffic Congres. Bekijk alle sessies.

Waar gaat deze sessie over?

Deelname aan internationaliseringsactiviteiten is wijdverspreid. Zo wijst onze onderwijs-brede analyse van internationalisering in het Nederlands onderwijs uit. Leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten nemen echter niet in dezelfde mate deel aan dergelijke activiteiten.

Ons onderzoek laat bijvoorbeeld het volgende zien:

  • Leerlingen met hoogopgeleide ouders nemen relatief vaker deel aan tweetalig onderwijs. Deze leerlingen tonen in hun studie ook vaker interesse in een buitenlandervaring.
  • Mbo-studenten niveau 4 gaan vaker naar het buitenland dan mbo-studenten niveau 1 en 2.

We kunnen op basis hiervan echter geen conclusies trekken over mogelijke oorzaken. Wél roepen de cijfers vragen op. Bij voorkeur onderzoeken we deze vragen onderwijs-breed. Bepaalde ervaringen in het primair of voortgezet onderwijs, kunnen namelijk invloed hebben op keuzes en kansen in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Wat levert deze sessie jou op?

In deze sessie lichten we de cijfers eerst kort toe. Daarna gaan we graag in gesprek met collega’s uit alle onderwijssectoren. We denken na over de toekomst van internationalisering in het onderwijs en mogelijkheden om gelijke kansen te stimuleren.

Werkvorm

Presentatie

Sprekers

  • Anne Rosier, onderzoeker po/vo, Nuffic
  • Laurens Steehouder, onderzoeker mbo, Nuffic

Succesvol switchen tussen de straat en school

17 juni 2019
Jongeren die op straat groot zijn geworden, hebben moeite om op de schoolladder te klimmen. Gelijke prestaties leiden niet tot gelijke kansen. Hoe verander je de schoolcultuur zodat docenten en studenten geloven in hun eigen kunnen?

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 09:00 - 17:00
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Duurzaam internationaliseren - hier, daar en online.