Gamification met MaxiTaal!

meer over:
Ervaar wat gamification in het talenonderwijs inhoudt.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers eerst mee in de totstandkoming van onze visie op taal en bespreken we de doelen. Vervolgens zullen zij zelf ervaren wat gamification inhoudt door deel te nemen aan een aantal lesactiviteiten. Aan het einde doen we een terugkoppeling naar de doelen en ronden we af.

Praktische informatie

Sprekers: Joël Timmerman, Martijn van Goor en Marja Odink, Vechtdal College Dedemsvaart
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A10 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.