Gamification met MaxiTaal!

meer over:
Ervaar wat gamification in het talenonderwijs inhoudt.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers eerst mee in de totstandkoming van onze visie op taal en bespreken we de doelen. Vervolgens zullen zij zelf ervaren wat gamification inhoudt door deel te nemen aan een aantal lesactiviteiten. Aan het einde doen we een terugkoppeling naar de doelen en ronden we af.

Praktische informatie

Sprekers: Joël Timmerman, Martijn van Goor en Marja Odink, Vechtdal College Dedemsvaart
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A10 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

‘Vaardigheden moeten centraal staan bij burgerschap en taal’

17 juni 2019
Wat gaat er veranderen voor het talenonderwijs en hoe gaat burgerschap er uitzien? Voor het laatst kan feedback worden gegeven op de voorstellen van curriculum.nu.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.