Frans-Nederlandse samenwerking

Wil je samenwerken met een Franse hogeronderwijsinstelling? Dat kan via een ‘créathon’, een YoungTalents evenement of een Van Goghbeurs. Of bespreek je eigen ideeën met ons.

'Créathons'

De créathon van 2020 vindt plaats van 2 tot 4 september in Marseille en van 7 tot 9 oktober in Rotterdam.

Een ‘créathon‘ is een creatieve marathon. Studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse en Franse onderwijsinstellingen volgen daarin samen een interactief en multidisciplinair programma. Ze wisselen kennis en ervaring uit en bouwen zo aan hun internationale netwerk.

Lees de Engelstalige flyer over de créathons

Tijdens de ‘créathon’ van 2020 staat de verbinding tussen Marseille en Rotterdam centraal. Onder leiding van 2 coaches heroverwegen de deelnemers de relatie tussen de stad en de haven. Ze brengen in kaart wat de vraagstukken zijn van duurzame ontwikkeling in beide metropolen. Daarbij komen thema’s aan bod als blauwe economie, sociale cohesie en aantrekkelijkheid.

Inschrijven

Ken jij studenten of jonge professionals met interesse in deze thema’s? Komen die uit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag of Aix-Marseille-Provence? En hebben ze een passie voor innovatieve ideeën en processen van sociale transformatie? Attendeer ze dan op deze 'creathon'. Ze kunnen zich inschrijven tot 28 juni.

De voertaal van de 'créathon' is Engels. Alle kosten die verbonden zijn aan deelname worden vergoed. Dit jaar krijgen de beste ideeën een podium tijdens de Dutch Design Week in oktober in Eindhoven.

Meer informatie

Wil je meer weten over de ‘créathons’? Neem dan contact op met Anièce Lawniczak.

Young Talents programma

Studenten en jonge onderzoekers uit Nederland en Frankrijk bereiden zich samen voor op de conferentie Erasmus-Descartes. Dat doen ze door in multidisciplinaire teams een aantal intensieve en interactieve workshops te volgen.

Tijdens de conferentie vervullen de Young Talents verschillende rollen. Ze treden bijvoorbeeld op als spreker, nemen deel aan rondetafelgesprekken of presenteren de conclusie van de conferentie.

Thema 2020

Het thema van de conferentie is ieder jaar anders, maar heeft altijd te maken met actuele ontwikkelingen in Nederland en Frankrijk. In 2020 is het onderwerp ‘Sustainable fashion: The need for change and new materials’.

De voertaal van de workshops is Engels. Tijdens de conferentie zijn er tolken aanwezig, waardoor alles volledig in het Frans en het Nederlands te volgen is. Alle kosten die verbonden zijn aan deelname worden vergoed.

Vorige edities

Begin juli verschijnt er op deze website meer informatie over de editie van 2020. Bekijk alvast een sfeerimpressie van de vorige edities:

Van Goghprogramma

Het PHC Van Goghprogramma stimuleert uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die samenwerken aan één onderzoeksproject en ondersteunt jaarlijks zo'n 40 onderzoekers uit beide landen.

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die het programma ondersteunt. De onderzoekers uit Nederland en Frankrijk vormen niet alleen een team, ze maken ook gebruik van elkaars onderzoeksfaciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke, wetenschappelijke publicaties en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren onder andere: Veni, Vidi Vici's, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Meer informatie

Buitenlandervaring voor veel studenten op losse schroeven

23 juni 2020
Studieplannen onder de loep

Mbo-student weet weg naar buitenland beter te vinden

6 maart 2020
Steeds meer mbo-studenten doen tijdens hun studie ervaring op in het buitenland. 8% van de afgestudeerde mbo-studenten heeft een periode in het buitenland doorgebracht.