Expeditie Europa: online skilltree internationale vaardigheden voor leerlingen

meer over:
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen meer bewust worden van de internationale ervaringen die ze door de jaren opdoen? En hoe laat je hen dat leerproces vastleggen?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Met Expeditie Europa leren leerlingen te reflecteren op hun internationale vaardigheden door middel van een online skilltree. Door dit op school te integreren hebben leerlingen én docenten inzicht op het leerproces.

Praktische informatie

Spreker: Martine Kramer, Lentiz Revius Lyceum
Thema: Wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd

Dit is workshop B14 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

10 januari 2020
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Dit is deel 2 van onze serie met inspirerende tips en tricks. "Kijk naar het grotere plaatje en sta daarvoor open."

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.