Examens en certificaten

Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen doen gewoon mee aan het reguliere, Nederlandstalige eindexamen. Daarnaast kun je ze een extra tto-certificaat meegeven.

Het ministerie van OCW ontwikkelt voorlopig geen speciale eindexamens voor tto-leerlingen. Als je als school tto-gecertificeerd bent, kun je je leerlingen het tto-certificaat van Nuffic aanbieden. Je vraagt dit gratis aan voor je leerlingen via tto@nuffic.nl.

Daarnaast zijn er verschillende toetsen die je kunt afnemen om het eindniveau van je leerlingen te testen. Vind je het lastig om een keuze te maken? Neem dan contact op met andere scholen uit het netwerk tto en vraag naar hun ervaringen.

Hieronder vind je per schoolniveau een overzicht van de programma’s en examens die veel scholen uit het netwerk gebruiken.

Vmbo

Je hoeft geen speciaal examen af te nemen om aan te tonen dat je voldoet aan de kwaliteitseisen in de tto-standaard voor het vmbo. Als je het niveau Engels van je leerlingen wilt toetsen kun je bijvoorbeeld kiezen voor:

 • de Anglia-toetsen
 • de Checkpoint-toetsen van Cambridge Assessment International Education

Havo/vwo

Onderbouw met junior tto-certificaat

Als junior tto-school hoef je geen special examen af te nemen bij je leerlingen om aan te tonen dat je voldoet aan de kwaliteitseisen in de tto-standaard voor havo/vwo. Als je aan het eind van de onderbouw het niveau Engels wilt toetsen kun je bijvoorbeeld kiezen voor:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • de Checkpoint-toetsen van Cambridge International Examinations
 • de Anglia-toetsen

In de publicatie 'B2 or not B2' vind je meer informatie over hoe je het B2-niveau van leerlingen kan toetsen.

B2 or not B2 - Taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs‌ (2.1 MB)

Bovenbouw zonder senior tto-certificaat

Als je school ervoor kiest om geen senior tto-certificaat aan te vragen, hoef je geen examen af te nemen om aan te tonen dat je voldoet aan de kwaliteitseisen in de tto-standaard voor havo/vwo.

Wil je je leerlingen toch graag een extra certificaat meegeven na hun eindexamen? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor:

 • IGCSE-niveau (International General Certificate for Secondary Education), bijvoorbeeld voor First Language English of English as a Second Language, of voor Global Perspectives;
 • AS of A level in 5 en 6 vwo, bijvoorbeeld voor English Language of voor Global Perspectives.

Bovenbouw met senior tto-certificaat

Als je school een senior tto-certificaat heeft, moet je het eindniveau van je leerlingen kunnen aantonen met de volgende certificaten:

International Baccalaureate-certificaat (IB)

 • Tweetalig vwo: International Baccalaureate-certificaat (IB) voor English A Language and Literature: Higher of Standard level.
 • Tweetalig havo: International Baccalaureate-certificaat (IB) voor English B: Higher level of eventueel English A Language and Literature Standard level.

Cambridge International

 • Tweetalig vwo: minimaal 3 As levels (of een A level en een As level), waarvan AS Global Perspectives verplicht is en de andere 2 ingevuld kunnen worden naar keuze. De meeste scholen zullen kiezen voor een As of A level English Language of As level English Language and Literature. Of wellicht een A level Global Perspectives in plaats van een As level Global Perspectives.
 • Tweetalig havo: 2 IGCSE certificaten waarvan Global Perspectives verplicht is en die wordt aangevuld met First Language English. Deze kun je uiteraard ook nog aanvullen indien je dat wenst.

Scholen die interesse hebben om een Cambridge International School te worden, kunnen contact opnemen met tto@nuffic.nl.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Studiedag tweetalig vmbo

16 april 2020 09:30 - 16 april 2020 15:00
Maris college Houtrust, Den Haag
Deze studiedag gaat NIET door op 16 april, maar wordt verplaatst naar het najaar. Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwe datum.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud- tto-leerlingen.