Europees Talenlabel

Erkenning en extra geld voor jouw innovatieve taalproject.

De inschrijving opent in de zomer van 2019.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Joany Doornik: 070 4260 200. Of mail talenlabel@nuffic.nl.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

  • Het is innovatief, origineel en creatief.
  • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
  • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
  • Het is overdraagbaar.
  • Het is internationaal georiënteerd.
  • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen presenteren alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury en het publiek kiezen daarna de winnaars.

De jury van het Europees Talenlabel bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit diverse geledingen van de samenleving.

De prijswinnaars ontvangen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook ontvangen ze een geldbedrag. Daarnaast mogen de winnaars het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

  • 1e prijs: € 5.000
  • 2e prijs: € 2.000
  • 3e prijs: € 1.000
  • publieksprijs: € 1.250

Winnaars 2018

In 2018 was het thema 'BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend'. Dit waren de winnaars:

'Zukunft Deutschland', van de Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool

De winnaar van de eerste prijs is een robuust project dat langere tijd in het onderwijs is ingebed. De verbinding met de beroepspraktijk is sterk en is zichtbaar in gastlessen. Alumni zijn enthousiast, en het project heeft navolging gekregen in andere projecten gericht op andere talen.

'Versterking Drents en Duits in het onderwijs', van NHL Stenden Hogeschool

Meertaligheid in het onderwijs

De tweede prijs is gewonnen door een project dat buurtaal en streektaal combineert. Het project werkt met ‘luistertaal’, en heeft een multidisciplinaire aanpak, onder andere via de CLIL-methodiek. Er doen veel scholen aan mee. Het project versterkt de identiteit van de lokale sprekers en heeft een emanciperende werking.

'Nachbarsprache & buurcultuur', van Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen

De derde prijs is voor een project met 28 scholen en 2600 leerlingen. Het zorgt voor ontmoetingen met gedeelde leerervaringen. De behoeftes van de scholen zijn leidend en het project brengt taal- en interculturele competenties samen.

'Dansje Taal', van Sally Dansgezelschap

Sally Dansgezelschap Maastricht

De publieksprijs is gewonnen door Dansje Taal, van Sally Dansgezelschap uit Maastricht.

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

Prijzen voor digitale samenwerking Europese leerlingen

10 oktober 2018
Op 10 oktober reikten we prijzen uit aan de drie beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. In drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

LinQ-slotbijeenkomst

22 mei 2019 van 09:30 tot 16:30
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Eerstejaars LinQ-school of nieuwsgierig naar LinQ? Kom naar de slotbijeenkomst, maak kennis met het LinQ-netwerk en laat je inspireren!

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 van 09:30 tot 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.