Europees Talenlabel

meer over:
Erkenning en extra geld voor jouw innovatieve taalproject.

De inschrijving voor het Europees Talenlabel 2019 is geopend.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Joany Doornik: 070 4260 200. Of mail talenlabel@nuffic.nl.

Thema en inschrijving 2019

Het thema van het Europees Talenlabel 2019 is: “Samen Sterk: taal en inclusie”.

We zijn dit jaar op zoek naar projecten die bijdragen aan inclusie in de breedste zin van het woord. Denk aan taalprojecten die onderling begrip en betrokkenheid bevorderen, of via het gebruik van taal een verbinding leggen. Met dit thema sluiten we aan bij de Europese prioriteit Language Friendly Society: de ontwikkeling van betere en inclusievere scholen en de ondersteuning van leerkrachten en schoolhoofden om diversiteit te omarmen.

Elk taalproject mag zich inschrijven, inclusief NT2.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Inschrijven

Je kunt je inschrijven tot 30 september 2019.

Schrijf je nu in!

De genomineerden krijgen halverwege oktober een uitnodiging voor het presenteren van hun project tijdens die studiedag Levende Talen op 1 november 2019 in Utrecht.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen op 1 november 2019 presenteren alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury en het publiek kiezen daarna de winnaars.

De jury van het Europees Talenlabel bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit diverse geledingen van de samenleving.

De prijswinnaars ontvangen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook ontvangen ze een geldbedrag. Daarnaast mogen de winnaars het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Winnaars 2018

In 2018 was het thema 'BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend'. Dit waren de winnaars:

'Zukunft Deutschland', van de Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool

De winnaar van de eerste prijs is een robuust project dat langere tijd in het onderwijs is ingebed. De verbinding met de beroepspraktijk is sterk en is zichtbaar in gastlessen. Alumni zijn enthousiast, en het project heeft navolging gekregen in andere projecten gericht op andere talen.

'Versterking Drents en Duits in het onderwijs', van NHL Stenden Hogeschool

Meertaligheid in het onderwijs

De tweede prijs is gewonnen door een project dat buurtaal en streektaal combineert. Het project werkt met ‘luistertaal’, en heeft een multidisciplinaire aanpak, onder andere via de CLIL-methodiek. Er doen veel scholen aan mee. Het project versterkt de identiteit van de lokale sprekers en heeft een emanciperende werking.

'Nachbarsprache & buurcultuur', van Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen

De derde prijs is voor een project met 28 scholen en 2600 leerlingen. Het zorgt voor ontmoetingen met gedeelde leerervaringen. De behoeftes van de scholen zijn leidend en het project brengt taal- en interculturele competenties samen.

'Dansje Taal', van Sally Dansgezelschap

Sally Dansgezelschap Maastricht

De publieksprijs is gewonnen door Dansje Taal, van Sally Dansgezelschap uit Maastricht.

‘Taal is om te spreken en maakt je wereld groter’

21 mei 2019
“Je kunt een taal en cultuur overal in verweven. Dit kan met kleine opdrachten door bijvoorbeeld een Duits gerecht te maken, maar ook meer fundamenteel. Taal is immers overal.”

‘Iedereen is een winnaar bij de GNE Awards’

11 april 2019
Twee oud-finalisten vertellen over hun ervaringen met de GNE Awards.

Europees eTwinning-transborderseminar voor taaldocenten

10 oktober 2019 09:00 - 12 oktober 2019 18:00
Europees transborder-seminar voor taaldocenten, Cardiff
Taaldocenten opgelet! Geef jij les aan leerlingen/studenten tussen de 16 en 19 jaar? Dan heb je de kans om namens eTwinning Nederland mee te gaan naar een Europees seminar in Cardiff.