Europees Talenlabel

Erkenning en extra geld voor jouw innovatieve taalproject.
Winnaars Europees talenlabel 2019

De inschrijving voor het Europees Talenlabel 2019 is gesloten.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Tibby van Dijk: 070 42 60 392. Of mail talenlabel@nuffic.nl.

Thema en inschrijving 2019

Het thema van het Europees Talenlabel 2019 was: “Samen Sterk: taal en inclusie”.

In 2020 zal weer een nieuw thema gekozen worden. Zodra dit thema bekend is, verschijnt het op deze pagina. Houd deze pagina dus goed in de gaten!

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Inschrijven

Je kunt je niet meer inschrijven voor het Europees Talenlabel 2019.

In 2020 wordt het Europees Talenlabel weer uitgereikt. Het nieuwe thema en inschrijfformulier wordt op deze pagina bekend gemaakt.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de afgelopen Landelijke Studiedag Levende Talen op 1 november 2019 presenteerden alle genomineerden zich. De jury en het publiek hebben de winnaars gekozen.

De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Winnaars 2019

In 2019 was het thema “Samen Sterk: taal en inclusie”:

‘Taalbuddy's’, van VISTA College

Vista College

De winnaar van de eerste prijs is een mooi project binnen het MBO die een bijdrage levert aan het verbeteren van de taalvaardigheden van laaggeletterde studenten en/of NT2-studenten. De kracht van het project is dat niet alleen de vaardigheden van de studenten toeneemt, maar ook het zelfvertrouwen. Het gaat om een buddy systeem, waar niveau 3 en 4 studenten, de andere niveaus begeleiden. Inclusie en socialiteit zitten sterk verweven in dit project. De jury vond het heel indrukwekkend wat die buddy’s leren, en de competenties die ze ontwikkelen voor het latere leven.

Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool

Meer kansen met Meertaligheid

De tweede prijs is gewonnen door een robuust veelomvattend project. Waar een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs in het primair onderwijs is ontwikkeld. De focus van dit project ligt op de didaktiek en is sterk door de vele goede praktijk voorbeelden. Het project is een co-creatie, waarbij onderwijzers uit het werkveld betrokken zijn. De toolbox en video’s komen volgend jaar pas, maar wij zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Playing Ever After, van Kindcentrum Caleidoscoop

Playing Ever After

De derde prijs is voor een sympathiek project met een holistische benadering. Het project was geïnspireerd door een groeimodel, waar kinderen in spel spiraal steeds meer vaardigheden ontwikkelen. Het bevat veel interculturele componenten, waarbij kinderen een openheid ontwikkelen tegenover andere landen (en culturen).

Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool

Meer kansen met Meertaligheid

Ook de publieksprijs is gewonnen door Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool.

Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

10 februari 2020
Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? "Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen."

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Europees Talenlabel 2020

30 oktober 2020 09:00 - 30 oktober 2020 17:00
Tijdens de 37e editie van de Landelijke Studiedag van Levende Talen reiken wij het Europees Talenlabel uit aan de meest innovatieve taalprojecten van Nederland.