Europees Talenlabel

meer over:
Erkenning en extra geld voor jouw innovatieve taalproject.
Uitreiking Europees talenlabel: winnaars 2018

De inschrijving voor het Europees Talenlabel 2019 is gesloten.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Joany Doornik: 070 4260 200. Of mail talenlabel@nuffic.nl.

Thema en inschrijving 2019

Het thema van het Europees Talenlabel 2019 is: “Samen Sterk: taal en inclusie”.

We zijn dit jaar op zoek naar projecten die bijdragen aan inclusie in de breedste zin van het woord. Denk aan taalprojecten die onderling begrip en betrokkenheid bevorderen, of via het gebruik van taal een verbinding leggen. Met dit thema sluiten we aan bij de Europese prioriteit Language Friendly Society: de ontwikkeling van betere en inclusievere scholen en de ondersteuning van leerkrachten en schoolhoofden om diversiteit te omarmen.

Elk taalproject mag zich inschrijven, inclusief NT2.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Inschrijven

Je kunt je niet meer inschrijven voor het Europees Talenlabel 2019.

De genomineerden krijgen halverwege oktober een uitnodiging voor het presenteren van hun project tijdens die studiedag Levende Talen op 1 november 2019 in Utrecht.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen op 1 november 2019 presenteren alle genomineerden zich. De jury en het publiek kiezen de winnaars.

De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de prijsuitreiking geeft niemand minder dan cabaretier en voormalig docent Johan Goossens een voorstelling. Daarna reikt hij de prijzen uit.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Winnaars 2018

In 2018 was het thema 'BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend'. Dit waren de winnaars:

'Zukunft Deutschland', van de Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool

De winnaar van de eerste prijs is een robuust project dat langere tijd in het onderwijs is ingebed. De verbinding met de beroepspraktijk is sterk en is zichtbaar in gastlessen. Alumni zijn enthousiast, en het project heeft navolging gekregen in andere projecten gericht op andere talen.

'Versterking Drents en Duits in het onderwijs', van NHL Stenden Hogeschool

Meertaligheid in het onderwijs

De tweede prijs is gewonnen door een project dat buurtaal en streektaal combineert. Het project werkt met ‘luistertaal’, en heeft een multidisciplinaire aanpak, onder andere via de CLIL-methodiek. Er doen veel scholen aan mee. Het project versterkt de identiteit van de lokale sprekers en heeft een emanciperende werking.

'Nachbarsprache & buurcultuur', van Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen

De derde prijs is voor een project met 28 scholen en 2600 leerlingen. Het zorgt voor ontmoetingen met gedeelde leerervaringen. De behoeftes van de scholen zijn leidend en het project brengt taal- en interculturele competenties samen.

'Dansje Taal', van Sally Dansgezelschap

Sally Dansgezelschap Maastricht

De publieksprijs is gewonnen door Dansje Taal, van Sally Dansgezelschap uit Maastricht.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Jongeren met geloof in eigen toekomst? 4 Tips

31 oktober 2019
Graham Moore, oprichter van Humanutopia, over hoe hij leerlingen helpt om hun leven te veranderen.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.