Europees Talenlabel

Erkenning en extra geld voor jouw innovatieve taalproject.

Je kunt je taalproject niet meer inschrijven voor het Europees Talenlabel 2018. De inschrijving voor 2019 opent in de zomer van dat jaar.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Deze prijs wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en daarbij het promoten van ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. Iedere Europese burger zou idealiter naast de moedertaal 2 andere EU-talen beheersen.

Daarnaast moet het leren van talen leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan alleen klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden zorgen ervoor dat leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd raken. Daarom wil de Europese Commissie vernieuwende talenprojecten op allerlei onderwijsniveaus onder de aandacht brengen.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. Voor deze prijs komen talenprojecten in aanmerking die opvallen door een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Thema

Het thema van het Europees Talenlabel 2018 is: “BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend”.

We zijn dit jaar op zoek naar projecten die buurtalen op een innovatieve en grensoverschrijdende manier stimuleren. Denk aan projecten die de Franse en Duitse taal promoten voor een betere integratie met het buurland. Met dit thema sluiten we aan bij de Europese prioriteit Language Friendly Society (‘taalbarrières wegnemen om meer dynamische grensregio’s tot stand te brengen’).

We zijn niet alleen geïnteresseerd in projecten die zich richten op Frans en Duits, maar ook in Friese taalprojecten!

Voor wie?

Alle onderwijsinstellingen (po, vo, mbo en ho), het bedrijfsleven en de talensector. Maar ook maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea worden aangemoedigd hun buurtaalproject in te dienen. Want wij vinden: een buurtaal is voor allemaal!

Nederlandse prioriteit

Daarnaast geeft de jury prioriteit aan:

 • projecten waarbij aantoonbaar gemaakt wordt wat de leeropbrengsten zijn;
 • projecten waarbij het Europees Referentiekader op een zinvolle manier gebruikt wordt

Als je project aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maak je goede kans om voor het Europees Talenlabel in aanmerking te komen.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen presenteren alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury en het publiek kiezen daarna de winnaars.

De jury van het Europees Talenlabel bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit diverse geledingen van de samenleving.

De prijswinnaars ontvangen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook ontvangen ze een geldbedrag. Daarnaast mogen de winnaars het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Winnaars

In 2017 was het thema 'BRU-taal'. Dit waren de winnaars:

Parcours D’intégration Civique

De eerste prijs gaat naar Parcours D’Intégration Civique van het Pascal College uit Zaandam. Elk jaar komt een Franse masterstudent als docent-in-opleiding naar de school, en om snel in te kunnen burgeren, maken leerlingen uit 5 vwo deze docent in het Frans wegwijs in Nederland.

Het leidt niet alleen tot het overwinnen van spreekangst en het verbeteren van taalvaardigheid, maar ook tot het beter begrijpen van elkaars cultuur. Dit gebeurt in een informele context. De winnaar maakt gebruik van individuele contacten, maar het project is zeker ook overdraagbaar.

Het project krijgt ook de publieksprijs.

The Photographic Exchange

The Photographic Exchange van het Maasland College uit Oss krijgt de tweede prijs. Het project zorgt op een innovatieve manier voor een prachtige internationale samenwerking. Leerlingen sturen beschrijvingen van foto’s om deze vervolgens te reconstrueren.

Door de gekozen manier van communicatie, niet alleen op het gebied van taal, maar ook van beeld, krijgt het project een boeiende gelaagdheid. Het sluit aan bij de ‘selfiecultuur’, waardoor het de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de leerlingen prikkelt. Door de eenvoud van het project is het ook goed overdraagbaar naar andere vormen van kunst.

Taalcafés

De derde prijs gaat naar Taalcafés van Humanitas ‘t Hoogeland. Dit project maakt gebruik van vrijwilligers die taalondersteuning bieden aan kinderen en volwassenen in de taalcafés in gemeenten in Noord-Groningen.

Het aanbod is een informele manier van leren en sluit daardoor aan bij het thema van dit jaar. De grote tevredenheid van deelnemers is goed merkbaar en de jury is zeer gecharmeerd van dit warme project.

Refugee Start Force Community

Een eervolle vermelding is er voor het project Refugee Start Force Community. Dit online project is een netwerkorganisatie die groepen coördineert waarin nieuwkomers contact kunnen leggen met Nederlandse organisaties en bedrijven, en spelenderwijs kunnen oefenen met de Nederlandse taal. Deze online community op Facebook heeft meer dan 35.000 leden die elkaar helpen zodat vluchtelingen sneller kunnen integreren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Joany Doornik via 070 4260 200 of e-mail naar talenlabel@nuffic.nl.

Prijzen voor digitale samenwerking Europese leerlingen

10 oktober 2018
Op 10 oktober reikten we prijzen uit aan de drie beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. In drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Winnaars eTwinningprijs 2017

4 oktober 2017
Obs Stedeke, het Calvijn College Tholen en Terra Het Groene Lyceum hebben de eTwinning-prijzen 2017 gewonnen.