eTwinning

eTwinning is een gemeenschap voor scholen in Europa die leerkrachten en ander schoolpersoneel in staat stelt om samen te werken, te delen en samen te leren. Leraren kunnen activiteiten online organiseren en uitvoeren met hun leerlingen en collega's uit andere landen. Met steun van de TwinSpace-omgeving kunnen ze deelnemen aan samenwerkingsprojecten en erkenning krijgen voor deze projecten met nationale en Europese kwaliteitslabels. ​Een leven lang leren is essentieel en eTwinning biedt webinars, online cursussen, conferenties en andere mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Iedereen kan eTwinning-ambassadeur worden en elke school kan het eTwinning-schoollabel ontvangen.​

Het starten van een eTwinning-project biedt talloze voordelen op het gebied van internationalisering. Hier zijn enkele redenen waarom het opzetten van een eTwinning-project een uitstekende manier is om internationalisering in het onderwijs te bevorderen:

  1. Internationale competenties: eTwinning-projecten bevorderen vaardigheden zoals interculturele communicatie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking.
  2. Cultuuruitwisseling: eTwinning brengt scholen en leraren uit verschillende landen samen, waardoor leerlingen de kans krijgen om kennis te maken met andere culturen, tradities en talen.
  3. Verbreed netwerk: Leraren kunnen waardevolle professionele contacten opdoen met collega's uit andere landen, wat kan leiden tot interessante uitwisselingen van onderwijskundige ideeën en methoden.

Al met al biedt eTwinning een unieke gelegenheid om internationalisering in het onderwijs te omarmen en leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds meer onderling verbonden is.

Meer weten?

Ga dan naar de eTwinning website.