Keynote speaker: Şeydâ Buurman – Kutsal 

Omschrijving 

De keynote van de middag wordt gegarandeerd inspirerend en mogelijk ook triggerend. De lezing zal verzorgd worden door Şeydâ Buurman – Kutsal, ook wel bekend van het 'brown eyes blue eyes experiment' en het Grote Racisme experiment van NPO.

Over de spreker 

Şeydâ Buurman – Kutsal is trainer, supervisor, coach en consultant gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken. 

Portret foto Seyda de keynote speaker eTwinning conferentie

Workshopronde 1: 14.45 - 16.00 uur

Je hebt de keuze uit de volgende workshops. Het kan zijn dat een workshop vol is. 

1.1 Wat is inclusief onderwijs? 

Workshop omschrijving 

Ontdek wat inclusief onderwijs is, wat bias is, wat zijn microagressies, benaderingen van leerlingen van kleur, bevindingen onderzoek (bijv. adultificatie). Vervolgens wordt er gewerkt aan een interactieve opdracht/casus waarmee je als groep aan de slag zult gaan. Aan het einde wordt er naslag materiaal gedeeld dat deelnemers kunnen meenemen naar huis en tips en adviezen aangaande boeken, artikelen, documentaires gerelateerd aan D&I in het onderwijs/de klas.  Een inspirerende workshop met een goede balans tussen theorie en groepsopdrachten.

Workshopleiders 

Tamira Waszink en Sharon Chigozie Ubani 

Portret foto's van workshopleiders Tamira en Sharon

1.2 De weg naar succes?   

Workshop omschrijving 

Tijdens deze workshop ga je op een reis naar binnen. Je ontdekt jouw persoonlijke drijfveren en eigen nomen en waarden. En hoe dit tot uiting komt in jouw manier van lesgeven. Sluit het aan bij jouw leerlingen en studenten? Workshopleider, docent en maatschappelijk werker, Romana Paltan gelooft dat inclusief onderwijs ontstaat wanneer de docent vanuit eigen drijfveren en passie er voor de leerlingen/studenten kan zijn. Een hands on workshop waarbij je aan de slag gaat met persoonlijke inclusie.

Workshopleider 

Romana Paltan, docent en maatschappelijk werker. 

Foto van workshopleider Romana Paltan

1.3 Workshop inclusiever onderwijs door wereldburgerschapsonderwijs  

Workshop omschrijving 

‘De wereld is al in onze schoolklassen aanwezig’, zei een leerkracht op een school. En toch komt het maar al te vaak voor dat de aanwezige diversiteit in een klas of op een school niet als uitgangspunt wordt genomen om wereldburgerschapsonderwerpen te verkennen. In deze workshop gaan wij in op hoe wereldburgerschapsonderwijs bij kan dragen aan het verbeteren van inclusief onderwijs voor leerlingen met een diverse achtergrond, door de focus te leggen op het waarderen van hun talige en cultureel diverse achtergronden. Elke school krijgt in de praktijk te maken met diversiteit en meertaligheid. En daarmee ook met diversiteit in cultuur, religie, opleiding, geletterdheid, etc. Wereldburgerschapsonderwijs biedt in de praktijk een uitgelezen kans om deze, reeds aanwezige talige en culturele rijkdom in de klas, veel explicieter te benutten in de onderwijspraktijk en tegelijkertijd de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te bevorderen. 

Tijdens deze workshop zullen we verkennen hoe wereldburgerschapsonderwijs in de schoolvisie en pedagogische activiteiten kan worden verankerd, en welke onderwerpen en benaderingen voor de verschillende sectoren (PO, VO, MBO) cruciaal zouden zijn.  

Workshopleider 

Prof. dr. Joana Duarte is bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Duarte ook lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Haar onderzoek richt zich op taalonderwijs in meertalige omgevingen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Portretfoto van Joana Duarte workshopleider tijdens eTwinning conferentie

1.4 Cultureel sensitief te werk gaan (mbo/HO) 

Workshop omschrijving 

Het doel van de workshop is het professionaliseren van onderwijsprofessionals met als doel inclusiever- en impactvoller onderwijs. Deelnemers worden toegerust om cultureel sensitief te werken en intercultureel te communiceren waardoor ze betere aansluiting vinden bij studenten met diverse culturele achtergronden en hen beter kunnen begeleiden.   

De workshop is sterk toepassingsgericht, door middel van stellingen en groepswerk wordt de informatie op een interactieve manier eigen gemaakt.  

Aan het eind van de workshop hebben onderwijsprofessionals geleerd om studenten met diverse culturele achtergronden beter te begeleiden, doordat ze bewuster worden van hun onbewuste vooroordelen en cultureel sensitiever kunnen werken. 

Workshopleiders 

Laura Metwally -Adviseur Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO). Met haar achtergrond als religiewetenschapper en culturele communicatieprofessional kan zij vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken benaderen. 

Priscilla Pengel - Adviseur Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) . Met haar achtergrond als academisch pedagoog en onderwijsprofessional zet zij haar brede kennis in bij het vinden van duurzame oplossingen voor sociale vraagstukken. 

Portretfoto's van workshopleiders Laura en Priscilla

Workshopronde 2: 16.30 - 17.45 uur

Je hebt de keuze uit de volgende workshops. Het kan zijn dat een workshop vol is. 

2.1 Wat is inclusief onderwijs? 

Workshop omschrijving 

Ontdek wat inclusief onderwijs is, wat bias is, wat zijn microagressies, benaderingen van leerlingen van kleur, bevindingen onderzoek (bijv. adultificatie). Vervolgens wordt er gewerkt aan een interactieve opdracht/casus waarmee je als groep aan de slag zult gaan. Aan het einde wordt er naslag materiaal gedeeld dat deelnemers kunnen meenemen naar huis en tips en adviezen aangaande boeken, artikelen, documentaires gerelateerd aan D&I in het onderwijs/de klas.  Een inspirerende workshop met een goede balans tussen theorie en groepsopdrachten.

Workshopleiders 

Tamira Waszink en Sharon Chigozie Ubani 

Portret foto's van workshopleiders Tamira en Sharon

2.2 Stories that Move – Online tool over discriminatie en diversiteit (voor vo en mbo) 

Workshop omschrijving 

Hoe kunnen we leerlingen aanmoedigen om na te denken over diversiteit en discriminatie en hen helpen hun eigen keuzes en standpunten te begrijpen? Maak tijdens de workshop kennis met de verhalen van een aantal (Europese) jongeren die te maken hebben met uitsluiting en discriminatie. Je gaat op onderzoek naar de verschillende vormen van discriminatie en de gevolgen daarvan en zult samen met de andere deelnemers ervaren hoe de toolbox Stories That Move werkt en hoe je het kunt inzetten in de klas. Je ontdekt meer over blended-learning en visible thinking en gaat naar huis met veel inspiratie. 

Voorbereiding 

Als voorbereiding is het nuttig om alvcast een (gratis) docentenaccount aan te maken op www.storiesthatmove.nl. Mocht er tijd zijn, kijk vooral ook naar de informatie over Leerpad 2 Discriminatie verkennen: Discriminatie verkennen - Stories That Move en/of naar dit korte filmpje over de oefening ‘Zie-denk-vraag’, een van de ‘visible thinking routines’ waar in Stories that Move mee gewerkt wordt.

Workshopleider 

Femke van Elk de Koning (óf Juliette Schrauwen) - Country coordinator Stories that Move Netherlands 

Portretfoto van workshopleider Femke van Elk de Koning

2.3 Workshop inclusiever onderwijs door wereldburgerschapsonderwijs  

Workshop omschrijving 

‘De wereld is al in onze schoolklassen aanwezig’, zei een leerkracht op een school. En toch komt het maar al te vaak voor dat de aanwezige diversiteit in een klas of op een school niet als uitgangspunt wordt genomen om wereldburgerschapsonderwerpen te verkennen. In deze workshop gaan wij in op hoe wereldburgerschapsonderwijs bij kan dragen aan het verbeteren van inclusief onderwijs voor leerlingen met een diverse achtergrond, door de focus te leggen op het waarderen van hun talige en cultureel diverse achtergronden. Elke school krijgt in de praktijk te maken met diversiteit en meertaligheid. En daarmee ook met diversiteit in cultuur, religie, opleiding, geletterdheid, etc. Wereldburgerschapsonderwijs biedt in de praktijk een uitgelezen kans om deze, reeds aanwezige talige en culturele rijkdom in de klas, veel explicieter te benutten in de onderwijspraktijk en tegelijkertijd de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te bevorderen. 

Tijdens deze workshop zullen we verkennen hoe wereldburgerschapsonderwijs in de schoolvisie en pedagogische activiteiten kan worden verankerd, en welke onderwerpen en benaderingen voor de verschillende sectoren (PO, VO, MBO) cruciaal zouden zijn.  

Workshopleider 

Prof. dr. Joana Duarte is bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Duarte ook lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Haar onderzoek richt zich op taalonderwijs in meertalige omgevingen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Portretfoto van Joana Duarte workshopleider tijdens eTwinning conferentie

2.4 Cultureel sensitief te werk gaan (mbo/HO) 

Workshop omschrijving 

Het doel van de workshop is het professionaliseren van onderwijsprofessionals met als doel inclusiever- en impactvoller onderwijs. Deelnemers worden toegerust om cultureel sensitief te werken en intercultureel te communiceren waardoor ze betere aansluiting vinden bij studenten met diverse culturele achtergronden en hen beter kunnen begeleiden.   

De workshop is sterk toepassingsgericht, door middel van stellingen en groepswerk wordt de informatie op een interactieve manier eigen gemaakt.  

Aan het eind van de workshop hebben onderwijsprofessionals geleerd om studenten met diverse culturele achtergronden beter te begeleiden, doordat ze bewuster worden van hun onbewuste vooroordelen en cultureel sensitiever kunnen werken. 

Workshopleiders 

Laura Metwally -Adviseur Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO). Met haar achtergrond als religiewetenschapper en culturele communicatieprofessional kan zij vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken benaderen. 

Priscilla Pengel - Adviseur Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) . Met haar achtergrond als academisch pedagoog en onderwijsprofessional zet zij haar brede kennis in bij het vinden van duurzame oplossingen voor sociale vraagstukken. 

Portretfoto's van workshopleiders Laura en Priscilla

Aanmelden

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst. Mocht je toch nog een plekje willen bemachtigen, stuur dan een e-mail naar etwinning@nuffic.nl dan gaan we kijken of we nog iets voor je kunnen betekenen.