English medium of instruction (EMI)

meer over:
EMI is more than just using a different language.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Do you succeed in creating a real English cocoon within your bilingual classroom? Or are you just simply using words in the English language to communicate your message?

Becoming aware of the different cultural aspects of good English communication will enhance your learning environment. This will stand your students in good stead to becoming highly competent global citizens.

Praktische informatie

Spreker: Hilary Phillips, Radboud in'to Languages
Thema: Taal, wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: gevorderd

Dit is workshop A11 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

11 november 2019
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek hiernaar op een aantal basisscholen in ons land leverde een reeks inspirerende tips en tricks op. “Motivatie vanuit het team is een must.”

‘Studenten willen graag iets voor een ander betekenen’

5 november 2019
Docent Judith Wolfs (Vista College, Maastricht) over het succes van Taalbuddy’s, een lokaal project dat landelijk navolging krijgt.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.