Engels in het basisonderwijs: facts and figures

meer over:
Hoe geven basisscholen invulling aan het onderwijsleerproces op het gebied van Engels?

Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van groep 8 op het gebied van Engels als het gaat om gesprekken voeren, luisteren, lezen en woordenschat. En hoe is dit in vergelijking met eerder onderzoek in 2012?

In deze sessie beantwoorden we deze vragen aan de hand van de resultaten van peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs op een representatieve steekproef van 95 Nederlandse basisscholen (zowel vvto als regulier en vervroegd eibo).

Ook gaan we in gesprek over de resultaten en het vervolg dat hieraan gegeven zou kunnen worden in onderwijs, beleid en onderzoek.

Praktische informatie

Workshopleider: Marleen van der Lubbe, Inspectie van het Onderwijs
Thema: vvto
Werkvorm: presentatie, workshop
Doelgroep: leerkrachten, coördinatoren, directeuren
Niveau: beginner, gevorderd

Dit is workshop C5 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!. Bekijk alle workshops.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Scholen met vvto-keurmerk zien belang ervan voor kwaliteit

6 november 2019
Kost het vvto-keurmerk veel tijd, of draagt het vooral bij aan de kwaliteit? Scholen met zo’n keurmerk zijn in elk geval tevreden, zo blijkt uit onderzoek door Nuffic.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.

Cricket Challenge 2020

4 juni 2020 10:00 - 16:00
SV Kampong, Utrecht
Crickettoernooi voor leerlingen uit de 2e klas vmbo, havo en vwo.