Duurzaam internationaliseren

Hoe maken we internationale studenten- en stafmobiliteit in het onderwijs duurzamer? Bekijk tips en voorbeelden van hoe onderwijsinstellingen hiermee omgaan.
Dilemma Duurzaamheid met de fiets

Internationalisering en klimaatverandering

Klimaatverandering krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. Om de uitdagingen die daarmee gepaard gaan op te lossen, is in toenemende mate internationale samenwerking nodig. Ook in het onderwijs zijn duurzaamheid en internationalisering daarom belangrijke thema's. Toch staan klimaatverandering en internationalisering op gespannen voet met elkaar. Lees meer over dit dilemma in dit interview met onderzoekers van Nuffic.

Door snelle groei van het aantal internationale studenten is de totale uitstoot van broeikasgassen door studentenmobiliteit flink toegenomen in de afgelopen jaren. De uitstoot van broeikasgassen door studentenmobiliteit is procentueel zelfs sneller gestegen dan de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van onderzoeker Robin Shields.

Internationaliseringsactiviteiten vormen dus een groeiend aandeel, hoewel absoluut gezien klein, in het klimaatprobleem. Uitgaande van het meest gunstige scenario wordt er per jaar door studentenmobiliteit wereldwijd ongeveer net zoveel uitgestoten als door een land als Letland. Het grootste aandeel van deze emissies wordt veroorzaakt door studenten die reizen tussen landen met hoge inkomens.

Duurzaamheidsinitiatieven


Hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen zijn zich bewust van hun aandeel in het probleem van klimaatverandering. Er zijn dan ook diverse initiatieven gestart om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Bekijk deze duurzaamheidsinitiatieven:


Middelbaar beroepsonderwijs

Ken je interessante initiatieven op het gebied van duurzaam internationaliseren in het mbo? Laat het ons weten via ons contactformulier.


Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs worden verschillende initiatieven bedacht om bij te dragen aan verduurzaming van hun uitwisselingen.

Bekijk bijvoorbeeld deze duurzaamheidsinitiatieven:

 • Global Citizen Network: Vanuit het Global Citizen Network organiseerden 2 Nederlandse scholen een succesvolle 'nationale uitwisseling'.
 • Leren voor morgen: De coöperatie Leren voor Morgen stimuleert duurzame initiatieven in het voortgezet onderwijs in Nederland.
 • Project Earth Charter: Project van Erasmus+ binnen het thema 'Earth Charter' waarbij 4 scholen uit 4 verschillende Europese landen samenwerken om de transitie te maken naar een duurzamere en eerlijkere wereld.


Primair onderwijs

Ken je interessante initiatieven op het gebied van duurzaam internationaliseren in het basisonderwijs? Laat het ons weten via ons contactformulier.


Internationale initiatieven

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd groeit het aantal initiatieven voor verduurzaming van de internationale mobiliteit en internationalisering in het onderwijs.

Bekijk deze duurzaamheidsinitiatieven:

 • Climate Action Network for International Educators (CANIE): Een initiatief van professionals in internationalisering van het hoger onderwijs die de klimaateffecten van hun werk willen verkleinen. Hun doel is 45% minder uitstoot in 2030.
  Op 21 mei organiseert CANIE een online evenement over het verduurzamen van het internationaal hoger onderwijs. Het evenement is gratis te volgen.
 • EAIE: De EAIE-conferentie verhoogde sinds 2017 jaarlijks haar toegangsprijzen om daarmee het planten van bomen te financieren. Met het EAIE Education Forest willen ze de belasting voor het milieu als resultaat van de conferentie compenseren.
 • CISaustralia: De Australische organisatie CISaustralia zet zich in om (Australische) studenten ervaring in het buitenland op te laten doen. Om hierbij de ecologische voetafdruk van deze studenten te helpen verkleinen en het bewustzijn te vergroten stelden zij een Green Book op.
 • Movetia: Het Zwitserse agentschap voor internationalisering in het onderwijs publiceerde het document Greener Mobility met best practices voor duurzame mobiliteit in het onderwijs.

Internationalisation at home

Internationale en interculturele competenties opdoen kan ook zonder te reizen. De afgelopen jaren zijn instellingen in alle sectoren van het onderwijs initiatieven gestart waarbij leerlingen, studenten, docenten en medewerkers internationaliseren binnen de eigen landsgrenzen. Dit noemen we 'internationalisation at home'.

Lees meer over internationalisation at home in het mbo.

Lees meer over internationalisation at home in het hoger onderwijs.

Wat kun jij doen?

Wil je binnen je onderwijsinstelling aan de gang met duurzame internationalisering?

Deze 5 tips kunnen je helpen om het beleid in je organisatie te verduurzamen:

 1. Houd data over uitstoot bij voor je instelling. Zo krijgen we inzicht in de werkelijke uitstoot. Een voorbeeld hiervan zijn The President's Climate Leadership Commitments waarbij Amerikaanse universiteiten en colleges o.a. afspreken om vliegreizen op te nemen in hun rapportering over de uitstoot van broeikasgassen.
 2. Stimuleer groen reizen, waarbij vooral het aantal vliegreizen zoveel mogelijk wordt beperkt.
 3. Beperk het aantal medewerkers per reis en vergroot het aantal activiteiten per reis.
 4. Zoek naar alternatieven voor mobiliteit zoals afstandsonderwijs en docentenmobiliteit.
 5. Compenseer alle emissies die toch nog vrijkomen.