Duits of Frans op de basisschool

Steeds meer kinderen krijgen Duits of Frans op de basisschool. Niet alleen in de grensregio’s, maar ook in andere delen van Nederland.

Conferentie Buurtaal voor allemaal

Wil je meer weten over buurtalen, internationalisering en burgerschap? En hoe je dit kunt implementeren op je school? Kom dan naar onze Bootconferentie op dinsdag 26 maart.

Voordelen

Duits en Frans op de basisschool zijn net als Engels mogelijk vanaf groep 1. Spelenderwijs de taal leren staat daarbij voorop.

Voordelen voor leerlingen

Leerlingen die op de basisschool Duits of Frans leren, kunnen daar de rest van hun leven profijt van hebben, omdat het hun horizon verbreedt. Ze zijn eerder over de drempel heen die je kunt voelen als je een vreemde taal moet spreken. Sommige kinderen uit grensregio’s hebben daar zelfs meteen profijt van omdat ze kunnen spelen met kinderen die net aan de andere kant van de grens wonen.

Voor alle leerlingen geldt: jong geleerd is oud gedaan. Als ze al vroeg Duits of Frans leren, maken ze vaak gemakkelijker contact met mensen die over de grens wonen. Ook kijken ze later gemakkelijker over de grens voor studie of werk.

Het Jeugdjournaal besteedde in het najaar van 2018 ook aandacht aan Franse les voor Nederlandse basisschoolleerlingen:

Voordelen voor leerkrachten

Leerkrachten die Duits of Frans geven vertellen vaak dat het een leuk onderdeel van hun dag is, omdat de kinderen er veel plezier in hebben. De lessen Duits of Frans zijn bovendien vaak een goede kapstok om te werken aan wereldburgerschap en de kinderen te helpen hun rol in de wereld te onderzoeken. Leerkrachten in de grensregio’s kunnen bovendien een uitwisseling organiseren met een school over de grens. Zo kunnen zij ook hun eigen culturele, organisatorische en taalvaardigheden verdiepen.

Voordelen voor scholen

De lessen Frans of Duits kunnen een school een unieke positie geven in de buurt. Dat kan voor ouders een extra reden zijn om voor die school te kiezen.

Hoe pak je dat aan?

Sommige scholen bieden lessen Duits of Frans aan als naschoolse activiteit. Andere scholen maken er ruimte voor in het curriculum door wat minder tijd te besteden aan een paar andere vakken. Voor de groepen 1, 2 en 3 is het al voldoende om elke dag 5 minuten te besteden aan Duits of Frans. Vanaf groep 4 heb je minstens een les van 30 tot 45 minuten per week nodig.

Je gaat nog een stap verder als je een ander vak (deels) in het Duits of Frans geeft. De vakken gym, muziek, techniek en handvaardigheid lenen zich hier uitstekend voor. Begin klein. Kies 1 zin die de leerlingen kunnen begrijpen in de doeltaal en waarop ze ook kunnen reageren in de doeltaal. Dit kun je langzaam uitbreiden tot je de hele les Duits of Frans spreekt met de leerlingen.

Training en lesmateriaal

Wil je leren hoe je begint met buurtaalonderwijs op jouw school? Of ben je daar al mee bezig en wil je het verder ontwikkelen? Volg dan onze gratis online training Buurtaalonderwijs. Ben je op zoek naar lesmateriaal? Wij hebben een materialenbank samengesteld die iedereen vrij mag gebruiken.

Lesmateriaal Duits

Lesmateriaal Frans

Nascholing

Wil jij Duits of Frans gaan geven op de basisschool en wil je weten wat jouw taalniveau is? Doe dan een online test om je niveau te bepalen.

Niveau Duits testen

Goethe Instituut

Niveau Frans testen

Institut français

Institut Richelieu Lausanne

France Langue

Cursussen

Het Goethe Instituut verzorgt nascholingscursussen Duits voor leerkrachten. Die kun je zowel in Duitsland als in Nederland volgen. De Alliance Française verzorgt cursussen Frans op diverse locaties in Nederland.

Uitwisseling

Een taal gaat pas echt leven als je hem gebruikt. Een uitwisseling van leerlingen is daar de ideale gelegenheid voor. Dan kunnen ze in de praktijk brengen wat ze hebben geleerd.

Partnerschool vinden

Een uitwisseling begint met het vinden van een buitenlandse partnerschool. Er zijn verschillende manieren om een partnerschool te vinden, bijvoorbeeld:

Buurtalen Limburg (alleen voor Limburg)

Netzwerk+ (alleen voor de Eems-Dollard Regio)

Online uitwisseling

Je hoeft voor een uitwisseling niet per se de klas uit. eTwinning is een online platform waar leerlingen uit ruim 30 Europese landen met elkaar kunnen samenwerken. Sommige scholen organiseren ook een uitwisseling in levenden lijve met hun eTwinning-partnerschool.

Subsidie

Er zijn diverse subsidies voor basisscholen die Duits of Frans aanbieden.

Uitwisseling leerlingen

Een uitwisseling van leerlingen uit verschillende landen kun je deels financieren met subsidie, bijvoorbeeld voor de vervoerskosten. Dat kan met:

Erasmus+

Netzwerk+ (alleen voor de Eems-Dollard Regio)

Fonds voor grensoverschrijdende activiteiten van scholen (alleen voor de Euregio Maas-Rijn)

Grensoverschrijdende ontmoetingen (alleen voor Gelderland, Flevoland, Overijssel)

Nascholing leerkrachten

Leerkrachten die Duits of Frans geven kunnen subsidie krijgen om zelf meer kennis en ervaring op te doen. Bijvoorbeeld voor een nascholing in het buitenland, of een bezoek aan een buitenlandse school waarmee je wil samenwerken. Dat kan met Erasmus+.

Curriculum school

Wil je werken aan de curriculumontwikkeling van je school? Bijvoorbeeld omdat je wil starten met vroeg vreemdetalenonderwijs of samen met een middelbare school wil werken aan een doorlopende leerlijn? Dat kan met:

IPV-subsidie voor curriculumontwikkeling

Subsidie Euregionaal Onderwijs (alleen voor scholen uit Limburg)

Erasmus+

Alle scholen die Duits of Frans aanbieden

Vind een basisschool die Duits of Frans aanbiedt.

Contact

Het Kenniscentrum buurtalen van Nuffic ondersteunt buurtaalinitiatieven, ontwikkelt lesmateriaal en organiseert netwerkbijeenkomsten. Daarnaast onderhoudt zij contact met diverse stakeholders als overheden en pabo’s. Neem contact op met het Kenniscentrum via:

Floor Haanstra
06 24 92 45 59

Riet Steffann
06 25 52 49 34

Zie ook

Lesmateriaal Duits op de basisschool

Hier vind je materialen die je kunt gebruiken tijdens de Duitse les.

Lesmateriaal Frans op de basisschool

Hier vind je materialen die je kunt gebruiken tijdens de Franse les.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

18 mei 2018
Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs.

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

14 januari 2019 van 13:30 tot 15:30
Nuffic, Den Haag
Denk mee over wat jij in de toekomst gaat doen in de klas.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.