Drama en wereldburgerschap

meer over:
MVT-onderwijs is de ideale omgeving om drama te integreren in de vaardigheden.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

“It is not the place of the theatre to show the correct path, but only to offer the means by which all possible paths may be examined.”

Aldus Augusto Boal, oprichter van een beweging om maatschappelijke kwesties kritisch te bekijken door middel van dramatechnieken.

Door drama te integreren in moderne vreemde talenonderwijs beleven leerlingen daadwerkelijk diverse perspectieven rond thema’s als mensenrechten, sociaal-culturele normen en waarden, klimaat en duurzaamheid.

Deze workshop biedt handvatten om drama, authentieke communicatie en interculturele vorming te integreren binnen het MVT-onderwijs.

We beginnen met een korte inleiding over:

  1. de rol van de MVT docent binnen het wereldburgerschapsonderwijs
  2. het belang van het aanleren van kritisch en creatief denken binnen MVT
  3. de inzet van drama binnen MVT

Daarna gaan we samen aan de slag met drama.

Praktische informatie

Sprekers: Mariska Dinkelman en Kristina Goodnight, Hogeschool Utrecht
Thema: Wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A4 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

11 november 2019
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek hiernaar op een aantal basisscholen in ons land leverde een reeks inspirerende tips en tricks op. “Motivatie vanuit het team is een must.”

‘Studenten willen graag iets voor een ander betekenen’

5 november 2019
Docent Judith Wolfs (Vista College, Maastricht) over het succes van Taalbuddy’s, een lokaal project dat landelijk navolging krijgt.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.