Drama en wereldburgerschap

meer over:
MVT-onderwijs is de ideale omgeving om drama te integreren in de vaardigheden.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

“It is not the place of the theatre to show the correct path, but only to offer the means by which all possible paths may be examined.”

Aldus Augusto Boal, oprichter van een beweging om maatschappelijke kwesties kritisch te bekijken door middel van dramatechnieken.

Door drama te integreren in moderne vreemde talenonderwijs beleven leerlingen daadwerkelijk diverse perspectieven rond thema’s als mensenrechten, sociaal-culturele normen en waarden, klimaat en duurzaamheid.

Deze workshop biedt handvatten om drama, authentieke communicatie en interculturele vorming te integreren binnen het MVT-onderwijs.

We beginnen met een korte inleiding over:

  1. de rol van de MVT docent binnen het wereldburgerschapsonderwijs
  2. het belang van het aanleren van kritisch en creatief denken binnen MVT
  3. de inzet van drama binnen MVT

Daarna gaan we samen aan de slag met drama.

Praktische informatie

Sprekers: Mariska Dinkelman en Kristina Goodnight, Hogeschool Utrecht
Thema: Wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A4 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

10 januari 2020
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Dit is deel 2 van onze serie met inspirerende tips en tricks. "Kijk naar het grotere plaatje en sta daarvoor open."

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.