Doorlopende leerlijn kennis van land, cultuur en actualiteit ontwikkelen

meer over:
Voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden dient het Europees Referentiekader als kapstok. Voor het onderdeel kennis van land en cultuur (en actualiteit) ontbreekt deze nog.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Welk thema bespreek je in welke leerjaar? Wat is geschikt voor welk taalniveau? Hoe kun je de thema’s in een leerlijn integreren, zodat je als vakgroep een plan voor klc(a) hebt, in plaats van dat de behandeling van klc(a)-thema’s deels overgelaten wordt aan de willekeur en subjectiviteit van de docenten?

Tijdens deze workshop ontwikkelen we zelf een (eerste aanzet voor een) doorlopende leerlijn voor ons vak. We gebruiken daarvoor een voorbeeldleerlijn die is ontwikkeld door de LinQ-expertisegroep.

Praktische informatie

Spreker: Kees van Ruremonde, Cals College Nieuwegein
Thema: Taal, wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd

Dit is workshop B2 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

Minister beantwoordt vragen over ‘Grenzeloos mbo’

27 juni 2019
“Internationalisering is meer dan het volgen van een stage of opleiding in het buitenland”, schrijft de minister in haar reactie op een vraag van mbo-studenten tijdens de ‘V-100’.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.