Doorlopende leerlijn kennis van land, cultuur en actualiteit ontwikkelen

meer over:
Voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden dient het Europees Referentiekader als kapstok. Voor het onderdeel kennis van land en cultuur (en actualiteit) ontbreekt deze nog.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Welk thema bespreek je in welke leerjaar? Wat is geschikt voor welk taalniveau? Hoe kun je de thema’s in een leerlijn integreren, zodat je als vakgroep een plan voor klc(a) hebt, in plaats van dat de behandeling van klc(a)-thema’s deels overgelaten wordt aan de willekeur en subjectiviteit van de docenten?

Tijdens deze workshop ontwikkelen we zelf een (eerste aanzet voor een) doorlopende leerlijn voor ons vak. We gebruiken daarvoor een voorbeeldleerlijn die is ontwikkeld door de LinQ-expertisegroep.

Praktische informatie

Spreker: Sonja Heebing, Kees van Ruremonde, Cals College Nieuwegein
Thema: Taal, wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd

Let op: deze workshop is bedoeld voor docenten Frans en Duits.

Dit is workshop B2 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

11 november 2019
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek hiernaar op een aantal basisscholen in ons land leverde een reeks inspirerende tips en tricks op. “Motivatie vanuit het team is een must.”

‘Studenten willen graag iets voor een ander betekenen’

5 november 2019
Docent Judith Wolfs (Vista College, Maastricht) over het succes van Taalbuddy’s, een lokaal project dat landelijk navolging krijgt.

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.