Doorlopende leerlijn kennis van land, cultuur en actualiteit ontwikkelen

meer over:
Voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden dient het Europees Referentiekader als kapstok. Voor het onderdeel kennis van land en cultuur (en actualiteit) ontbreekt deze nog.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Welk thema bespreek je in welke leerjaar? Wat is geschikt voor welk taalniveau? Hoe kun je de thema’s in een leerlijn integreren, zodat je als vakgroep een plan voor klc(a) hebt, in plaats van dat de behandeling van klc(a)-thema’s deels overgelaten wordt aan de willekeur en subjectiviteit van de docenten?

Tijdens deze workshop ontwikkelen we zelf een (eerste aanzet voor een) doorlopende leerlijn voor ons vak. We gebruiken daarvoor een voorbeeldleerlijn die is ontwikkeld door de LinQ-expertisegroep.

Praktische informatie

Spreker: Sonja Heebing, Kees van Ruremonde, Cals College Nieuwegein
Thema: Taal, wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd

Let op: deze workshop is bedoeld voor docenten Frans en Duits.

Dit is workshop B2 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

10 januari 2020
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Dit is deel 2 van onze serie met inspirerende tips en tricks. "Kijk naar het grotere plaatje en sta daarvoor open."

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.