Doeltaal - Leertaal

meer over:
Een effectieve didactiek voor doeltaalgebruik in de Moderne Vreemde Talen-klas.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Tijdens deze workshop ontdek je de didactische uitgangspunten van Doeltaal-Leertaal. Bovendien leer je collega’s te observeren op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de les en binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Tijdens de workshop komen onderwerpen als activeren met doeltaal, doeltaal-instrumentarium, instructie, zinvolle feedback in de doeltaal, motiveren en moedertaalgebruik aan bod.

Doeltaal-Leertaal is de didactiek die voortkomt uit het gelijknamige proefschrift van Sebastiaan Dönszelmann uit 2019.

Praktische informatie

Spreker: Sebastian Dönszellmann, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Taal
Werkvorm: Presentatie
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A1 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Jongeren met geloof in eigen toekomst? 4 Tips

31 oktober 2019
Graham Moore, oprichter van Humanutopia, over hoe hij leerlingen helpt om hun leven te veranderen.

SSAT National Conference 2019 en schoolbezoek

4 december 2019 09:30 - 6 december 2019 15:00
International Convention Centre, Birmingham
Bezoek samen met collega’s uit heel Nederland de jaarlijkse nationale conferentie van de SSAT in Birmingham. Het thema is dit jaar ‘Deep Social Justice’, oftewel: gelijke kansen.

Tto 30 jaar

5 juni 2020 09:30 - 5 juni 2020 16:00
Cals College, Nieuwegein
We vieren 30 jaar tweetalig onderwijs samen met huidige en oud tto-leerlingen.