Doeltaal - Leertaal

meer over:
Een effectieve didactiek voor doeltaalgebruik in de Moderne Vreemde Talen-klas.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Tijdens deze workshop ontdek je de didactische uitgangspunten van Doeltaal-Leertaal. Bovendien leer je collega’s te observeren op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de les en binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Tijdens de workshop komen onderwerpen als activeren met doeltaal, doeltaal-instrumentarium, instructie, zinvolle feedback in de doeltaal, motiveren en moedertaalgebruik aan bod.

Doeltaal-Leertaal is de didactiek die voortkomt uit het gelijknamige proefschrift van Sebastiaan Dönszelmann uit 2019.

Praktische informatie

Spreker: Sebastian Dönszellmann, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Taal
Werkvorm: Presentatie
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A1 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.