Doeltaal - Leertaal

meer over:
Een effectieve didactiek voor doeltaalgebruik in de Moderne Vreemde Talen-klas.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Tijdens deze workshop ontdek je de didactische uitgangspunten van Doeltaal-Leertaal. Bovendien leer je collega’s te observeren op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de les en binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Tijdens de workshop komen onderwerpen als activeren met doeltaal, doeltaal-instrumentarium, instructie, zinvolle feedback in de doeltaal, motiveren en moedertaalgebruik aan bod.

Doeltaal-Leertaal is de didactiek die voortkomt uit het gelijknamige proefschrift van Sebastiaan Dönszelmann uit 2019.

Praktische informatie

Spreker: Sebastian Dönszellmann, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Taal
Werkvorm: Presentatie
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop A1 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

‘Vaardigheden moeten centraal staan bij burgerschap en taal’

17 juni 2019
Wat gaat er veranderen voor het talenonderwijs en hoe gaat burgerschap er uitzien? Voor het laatst kan feedback worden gegeven op de voorstellen van curriculum.nu.

Netwerkdag tweetalig vmbo en mbo

3 oktober 2019 09:30 - 15:30
Het Schoter, Haarlem
Kom naar de netwerkdag voor tweetalig vmbo en mbo.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.