Diversiteit en inclusie: van goedbedoeld naar goed gedaan

meer over:
Hoe kan gelijke behandeling inclusie in de weg staan en wat doe je daar tegen?

"Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance". - Vernã Myers

Steeds meer studenten van verschillende achtergronden nemen deel aan ons onderwijs. Dit is een mooi gegeven. Zo krijgen Nederlandse studenten de kans om te floreren in een internationale omgeving. En internationale studenten krijgen toegang tot goed onderwijs.

Wat Vernã Myers zegt over diversiteit en inclusie geldt ook voor het onderwijs. Als je een internationale omgeving creëert zorg je alleen maar voor diversiteit. Hoe zorg je ook voor inclusie? Oftewel: hoe zorg je dat internationale studenten niet alleen aanwezig zijn in ons onderwijs, maar ook gevraagd worden om mee te dansen?

In deze workshop bekijken we onderwijssituaties waar wel sprake is van gelijke behandeling, maar geen eerlijke kans op een gelijk resultaat. En we bedenken hier praktische oplossingen voor. Je krijgt handreikingen waarmee je kunt zorgen dat alle studenten zich welkom en gehoord voelen. En dat ze gewaardeerd worden voor wie ze zijn en het meeste uit het onderwijs halen.

Voor wie is deze sessie interessant?

Docenten en anderen die omgaan met studenten en die invloed op het onderwijs hebben.

Wat levert deze sessie jou op?

Aan het einde van deze sessie kun je:

  • uitleggen waarom gelijkheid inclusie in de weg kan staan;
  • eerlijke onderwijssituaties creëren door rekening te houden met aanwezige verschillen;
  • aannames checken en verwachtingen expliciet maken.

Werkvorm

  • workshop

Spreker

  • Anneke Boonacker, docentopleider en onderwijskundig adviseur, Onderwijskundig Maatwerk/Maatwerk in Engels

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 09:00 - 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
Duurzaam internationaliseren - hier, daar en online.