Diplomawaardering voor onderwijsinstellingen

Wat is het diploma van je buitenlandse student waard? En hoe weet je of een diploma echt is?

Een waardering aanvragen

Werk je bij een mbo-school?

Bij SBB vraag je een diplomawaardering aan voor je buitenlandse mbo-student.

Werk je bij een andere onderwijsinstelling?

Training over diplomawaardering

Wil je zelf diploma's waarderen en hier meer over leren? Volg dan een van onze trainingen en cursussen via de Nuffic Academy:

Diplomawaardering in 10 stappen

Floorwalker diplomawaardering

Waardering van diploma’s uit Syrië, Iran en Irak

Diplomawaardering: een vak apart

Is dit diploma echt?

Deze kenmerken van een diploma kunnen wijzen op een vervalsing:

 • verschillende lettertypen en/of verschillende lettergroottes op één document;
 • handmatig aangebrachte wijzigingen;
 • correctievloeistof;
 • spel- of grammaticafouten;
 • de bewering dat de originele documenten niet opvraagbaar zijn, of dat er nooit een vakkenoverzicht/cijferlijst is afgegeven.

Let ook op de aan- of afwezigheid van:

 • handtekeningen
 • watermerken
 • legalisatiestempels
 • kopieerbeveiliging
 • ultraviolette elementen
 • hologrammen

Als je twijfelt

 • Vraag altijd om originele documenten met originele beëdigde vertalingen.
 • Controleer of de instelling erkend is.
 • Vergelijk de documenten met referentiemateriaal.
 • Word bekend met de vorm en inhoud van de meest voorkomende documenten.

Twijfel je nog steeds of een diploma echt is?

Diploma mills

Zogenoemde diploma mills verkopen diploma’s van bestaande en niet-bestaande onderwijsinstellingen. Bij het Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills (CIDM) kun je controleren of je met een betrouwbare onderwijsaanbieder te maken hebt.

Europass

Heb je studenten die in Europa stagelopen of straks willen werken in het buitenland? Europass helpt ze om hun kennis en competenties vast te leggen.

 • Het Europass CV: studenten kunnen hun werkervaring, de opleiding en vaardigheden erin kwijt.
 • Met Het Europass Taalpaspoort beschrijf je je taalvaardigheid. Studenten gebruiken het naast hun cv om extra informatie te geven over schrijf-, spreek- en luistervaardigheden.
 • Het Europass Mobiliteitsdocument is een beschrijving van de leer- en werkervaring in het buitenland; bijvoorbeeld een buitenlandstage. Je geeft het Europass Mobiliteitsdocument zelf uit als instelling en de organisatie of het leerbedrijf waar de student stageloopt ondertekent het.

Zie ook

Afgifte Nuffic-certificaten

Wij geven het certificaat af dat de IND vereist voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor Chinese studenten die in Nederland willen studeren.

Buitenlandse onderwijssystemen

Bekijk informatie over het onderwijs in een van onderstaande landen.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.