Heb je een Nederlands diploma uit het voortgezet of hoger onderwijs?

Als je in het buitenland gaat studeren wil de onderwijsinstelling vaak informatie over je Nederlandse diploma hebben. Vraag hen eerst wat ze precies willen hebben. Willen ze:

 • een vertaling van je diploma? Zoek dan een beëdigd vertaler. Bijvoorbeeld via Bureau WBTV;
 • een omzetting van je cijfers? Ga dan naar je Nederlandse onderwijsinstelling;
 • een indicatie van met welk diploma in het doelland het diploma te vergelijken is? Dan kun je bij ons (tegen betaling) een diplomabeschrijving aanvragen.

Diplomabeschrijving aanvragen

Wat is een diplomabeschrijving?

Een diplomabeschrijving:

 • vermeldt de naam van de diplomahouder en de belangrijkste gegevens over de gevolgde opleiding en het behaalde diploma;
 • beschrijft het Nederlandse onderwijssysteem;
 • geeft aan met welk diploma in het land van bestemming het behaalde diploma het best te vergelijken is.

Een diplomabeschrijving is niet een/bevat geen:

 • inhoudelijke beschrijving van de gevolgde vakken;
 • ‘omzetting’ van de behaalde cijfers naar het beoordelingssysteem in het land van bestemming;
 • vertaling van je diploma en/of cijferlijst.

Let op: er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan een diplomabeschrijving. Verantwoordelijke autoriteiten in het land van bestemming kunnen een andere waardering aan je Nederlandse diploma geven.

Engels of Spaans

We geven een diplomabeschrijving uit in het Engels of Spaans. Bekijk een voorbeeld:

Diploma description‌ (107,9 kB)

Explicación del diploma‌ (108,71 kB)

Voor welke diploma's is een diplomabeschrijving?

 • vmbo-t-diploma;
 • havo-diploma;
 • vwo-diploma;
 • hbo-diploma;
 • wo-diploma.

Ook voor een propedeuse kun je een beschrijving bij ons aanvragen.

De diplomabeschrijvingen voor hbo- en wo-diploma's kunnen alleen afgegeven worden voor wettelijk erkende hogeronderwijsopleidingen.

Voor een mbo-diploma kun je een diplomabeschrijving aanvragen bij SBB.

Kosten en termijn

 • Regulier: € 96,80 (incl. btw), duurt 4 weken

Als wij toch geen diplomabeschrijving kunnen opstellen dan krijg je het bedrag, met inhouding van € 20 administratiekosten, van ons terug.

Heb je een Nederlands mbo-diploma?

Wil je met een Nederlands mbo-diploma studeren in het buitenland? Dan kun je bij SBB het Europass Certificaatsupplement (CS) aanvragen.

Dit is een korte, praktische beschrijving van een Nederlandse mbo-kwalificatie. De informatie komt rechtstreeks uit de kwalificatiedossiers die de minister van OCW heeft vastgesteld. Het CS is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van SBB.

Wil je werken in het buitenland met een Nederlands diploma?

Bekijk dan onze pagina over Werken in Nederland of een ander EU-land.