Wat moet je regelen?

Wil je in het buitenland studeren? Dan zijn er veel dingen die je moet regelen:

 • Hoe vind je een studie in het buitenland? Hoe regel je het financieel? En hoe vind je woonruimte? Kijk op WilWeg.
 • Wil de buitenlandse onderwijsinstelling het niveau van jouw Nederlandse diploma weten? Ga naar Diplomabeschrijving.
 • Wil de buitenlandse onderwijsinstelling meer weten over jouw werkervaring en kennis? Dan kun je deze hulpmiddelen van Europass gebruiken.

Diplomabeschrijving

Als je in het buitenland gaat studeren of werken, dan wil een onderwijsinstelling of werkgever vaak weten: met welk diploma in eigen land kunnen ze jouw Nederlandse diploma vergelijken? Wij kunnen dat uitleggen in een diplomabeschrijving.

In een diplomabeschrijving staat:

 • jouw naam;
 • informatie over jouw opleiding en diploma;
 • informatie over het Nederlandse onderwijssysteem;
 • met welk diploma in dat land jouw diploma het beste te vergelijken is.

Een diplomabeschrijving is niet:

 • een inhoudelijke beschrijving van de vakken van jouw opleiding. Ga daarvoor naar je Nederlandse onderwijsinstelling.
 • een omzetting van jouw cijfers naar de cijfers in dat land. Ga daarvoor ook naar je Nederlandse onderwijsinstelling.
 • een vertaling van je diploma en/of cijferlijst. Zoek daarvoor een beëdigd vertaler, bijvoorbeeld via het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Welke diploma's beschrijven we?

Je kunt bij ons een diplomabeschrijving aanvragen voor 1 van de volgende diploma's:

 • vmbo-t-diploma
 • havodiploma
 • vwo-diploma
 • een diploma van een wettelijk erkende hogeronderwijsopleiding. Dit kan bijvoorbeeld een propedeuse, bachelor of master zijn. Of je opleiding erkend is, kun je opzoeken in het register van CROHO.

Diplomabeschrijving aanvragen

Wat kost het?

Een diplomabeschrijving kost € 96,80 (inclusief btw).

Let op: soms kunnen we geen diplomabeschrijving opstellen. Bijvoorbeeld omdat je opleiding niet erkend is. We brengen dan € 20 administratiekosten in rekening en annuleren je aanvraag. Je krijgt de rest van het bedrag terug.

Hoelang duurt het?

Meestal ontvang je de diplomabeschrijving binnen 4 weken. We sturen het document naar je op.

Je aanvraag duurt momenteel maximaal 6 weken, dat is langer dan normaal. Dit komt doordat we op het moment veel aanvragen ontvangen en we een tekort hebben aan personeel. We werken aan een oplossing hiervoor. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het heeft daarom geen zin om te vragen of jouw aanvraag voorrang kan krijgen. Wij begrijpen dat je hier last van kunt hebben. Onze excuses voor het ongemak.