Wat is een Nuffic-certificaat?

Een Nuffic-certificaat is een document dat Chinese studenten nodig hebben voor de aanvraag van een inreisvisum, omdat ze in Nederland gaan studeren. Het certificaat bevestigt dat we deze dingen hebben gecontroleerd:

  • het onderwijs dat studenten hebben gevolgd;
  • de taaltoets Engels die ze hebben behaald.

Gevolgd onderwijs

We controleren of studenten hun diploma echt hebben behaald. Als ze nog niet afgestudeerd zijn, controleren we of ze ingeschreven staan bij hun onderwijsinstelling. En of het waarschijnlijk is dat ze hun diploma zullen behalen.

Taaltoets Engels

We controleren of ze de taaltoets Engels echt hebben behaald. Als dat zo is, bekijken we of de behaalde score voldoet aan de toelatingseisen van de Nederlandse hogeschool of universiteit waar de student zich heeft aangemeld.

Welke studenten hebben een Nuffic-certificaat nodig?

Alleen studenten met een Chinees paspoort hebben een Nuffic-certificaat nodig. Het maakt niet uit of ze in China wonen of ergens anders. Als studenten een inreisvisum aan moeten vragen bij de IND, dan hebben ze het certificaat nodig.

Studenten met een paspoort uit Hong Kong, Macao of Taiwan hoeven het certificaat niet aan te vragen, want zij hebben geen inreisvisum nodig.

Hoe kun je studenten helpen bij hun aanvraag?

  • Vertel studenten zo vroeg mogelijk dat ze een Nuffic-certificaat moeten aanvragen.
  • Controleer op tijd of studenten al een certificaat bij ons hebben aangevraagd. We kunnen je een overzicht sturen van de aanvragen die we ontvangen hebben.
  • Zorg dat de student de juiste naam van de Nederlandse opleiding invult bij de aanvraag. Bij een pre-master is het bijvoorbeeld belangrijk dat de student aangeeft om welke pre-master het gaat.
  • Zorg dat de student de juiste startdatum van de opleiding invult. Het Nuffic-certificaat is alleen geldig voor deze startdatum.
  • Verwijs studenten naar Study in NL (Engelstalig) voor meer informatie over de aanvraagprocedure en benodigde documenten.

Hoelang duurt een aanvraag?

We verwerken de aanvraag van het certificaat meestal binnen 4 weken. Soms kan het langer duren. Studenten kunnen een Nuffic-certificaat aanvragen via Study in NL.