Het gaat hierbij specifiek om personen met een Chinees paspoort. Het maakt niet uit of ze in China wonen of ergens anders. Wie een paspoort uit Hong Kong, Macao of Taiwan heeft, hoeft geen aanvraag in te dienen.

We geven het certificaat af aan de Nederlandse hogeronderwijsinstelling die de verblijfsvergunning aanvraagt.

Wat houdt het Nuffic-certificaat in?

Voor afgifte van het certificaat controleren we een aantal zaken. We stellen de authenticiteit van de overgelegde taaltoets Engels vast en gaan na of de behaalde score voldoet aan de ingangseisen van het beoogde studieprogramma zoals die in de Studyfinder database staan. Deze eisen zijn vastgelegd door de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.

Daarnaast verifiëren we de onderwijsachtergrond van de student. We controleren of het overgelegde diploma daadwerkelijk behaald is. Als de student nog niet afgestudeerd is, gaan we na of de student staat ingeschreven bij de onderwijsinstelling en of het aannemelijk is dat hij het diploma zal halen.

Hoe kun je bijdragen aan een vlotte afhandeling?

Als het dossier compleet is, handelen we de aanvraag meestal binnen vier weken af. Laat studenten op tijd weten dat ze een Nuffic-certificaat moeten aanvragen. Op verzoek sturen we een overzicht van ontvangen aanvragen, zodat je kunt nagaan welke studenten nog ontbreken.

Zorg dat de student de naam weet van het studieprogramma waarvoor hij zich inschrijft. Dit programma moet hij namelijk vermelden bij de certificaataanvraag. Bij voorbereidende programma’s zorgt dit soms voor verwarring.

Zorg ook dat de student de juiste startdatum van het programma invult. Het certificaat is alleen te gebruiken voor deze startdatum.

Uitgebreide Engelstalige informatie over de aanvraagprocedure en benodigde documenten vind je op Study in Holland.