Controleer eerst of een diplomabeschrijving geschikt is voor jouw situatie.

Print dit formulier via de printknop onderaan.

Bijlagen versturen en betalen

We kunnen je aanvraag pas in behandeling nemen als we dit formulier, alle bijlagen en je betaling ontvangen hebben. Het aanvraagformulier en de bijlagen (zie hieronder) kun je mailen naar dw@nuffic.nl.

Bijlagen

Stuur deze bijlagen mee met dit aanvraagformulier:

 • kopie diploma;
 • kopie bijbehorend vakkenoverzicht;
 • kort overzicht van alle opleidingen die je volgde na het primair onderwijs;
 • kopie paspoort.

Versturen

Volg onderstaande 7 stappen om je aanvraag te versturen:

 1. Print dit ingevulde aanvraagformulier en onderteken het.
 2. Scan (of fotografeer) het ondertekende formulier en de bijlagen.
 3. Maak een nieuw document in Word.
 4. Plak de scans (of foto's) van het formulier en de bijlagen in dit Word-document.
 5. Controleer of de aanvraag compleet is.
 6. Sla het Word-document op als pdf (kies bij 'Opslaan als' voor PDF) met de volgende naam: jouw achternaam - land waarvoor de diplomabeschrijving is bedoeld.
 7. Mail de pdf naar dw@nuffic.nl.

Betalen

Maak de kosten voor de aanvraag over naar:

IBAN: NL30 RABO 0354 9911 91
BIC: RABONL2U
t.a.v. Nuffic, team Onderwijsvergelijking, Den Haag

Vul bij 'omschrijving' je naam in zoals die op je diploma staat.

Meer informatie

Heb je vragen over dit formulier of over de behandeling van je aanvraag? Mail dan naar dw@nuffic.nl of bel 070 4260 260.