Differentiating in CLIL

meer over:
How can teachers differentiate in CLIL?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

After a brief introduction to different ways of differentiating, you will experience a number of practical, differentiated CLIL activities.

After the workshop you will have ideas for guiding students of different levels through CLIL.

Praktische informatie

Spreker: Rosie Tanner, education consultant
Thema: Taal, CLIL
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: gevorderd

Dit zijn de workshops A18 en B5 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Deze workshop vindt dus 2 keer plaats.

Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

9 december 2019
Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Junior Speaking Contest 2020

15 april 2020 12:00 - 17:30
De Lieve Vrouw, Amersfoort
Het thema van de Junior Speaking Contest 2020 is 'My Future is Now'.