Coronavirus

Op deze pagina lees je wat de gevolgen van corona (COVID-19) zijn voor het onderwijs en voor onze dienstverlening.

Algemene informatie

Tot en met 31 augustus worden al onze evenementen in het binnen- en buitenland opgeschort. We houden voortdurend de actuele situatie in de gaten en geven via deze pagina eventuele wijzigingen door. Als je twijfelt of een evenement doorgaat, neem dan contact op met de organisatoren.

Ons kantoor in Den Haag is voorlopig gesloten. We volgen het advies van de Rijksoverheid. We zijn bereikbaar via ons contactformulier en telefonisch.

Onze medewerkers staan zoveel mogelijk voor je klaar om te helpen. Momenteel reizen medewerkers niet naar het buitenland. We volgen hierbij de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

Nuttige websites

Voor algemene vragen rondom het coronavirus en het onderwijs verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid.

Algemene informatie van het RIVM vind je op de Nederlandstalige RIVM-website en de Engelstalige RIVM-website.

We raden aan om het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen.

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Erasmus+

Alle actuele informatie over het programma Erasmus+ vind je op de website van Erasmus+.

eTwinning

Veel uitwisselingen zijn uitgesteld. Via eTwinning kun je je project alsnog - digitaal - door laten gaan.

Les op afstand

Tot en met de meivakantie is er geen onderwijs op locaties van basisscholen en middelbare scholen, behalve voor kinderen met ouders in een vitale functie. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen.

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer, maar wel met aanpassingen. Meer informatie hierover krijg je via je school, of op de website van de Rijksoverheid.

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs bereiden zich voor om vanaf 2 juni fysiek onderwijs op te starten. Meer informatie hierover krijg je via je school, of op de website van de Rijksoverheid.

De meeste onderwijsinstellingen geven online onderwijs. Wil je ook op afstand aandacht blijven besteden aan vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en/of meertaligheid? Bekijk onze tips voor lesgeven op afstand in het basisonderwijs en onze tips voor lesgeven op afstand in het voortgezet onderwijs.

Kwaliteitscontroles tweetalig onderwijs

Veel (taal)examens en uitwisselingen kunnen nu niet doorgaan. Omdat dit overmacht is, stellen we ons soepel op wanneer we weer visitaties kunnen doen.

We wijzen je school bijvoorbeeld niet af als je dit schooljaar niet het Cambridge Checkpoint-examen hebt kunnen afnemen, of als een uitwisseling of internationale stage niet door kon gaan. Het is wel van belang dat je als school kunt aantonen dat deze activiteiten onderdeel vormen van je tto-programma.

Neem voor vragen contact met ons op via tto@nuffic.nl.

Hoger onderwijs en mbo

Tot 15 juni 2020 geven mbo-instellingen onderwijs op afstand en zijn ze alleen open voor examens en voor begeleiding van kwetsbare studenten. Als we het virus onder controle houden kunnen vanaf 15 juni mbo-instellingen beperkt open.

Momenteel wordt een versoepeling van de maatregelen voor het hoger onderwijs onderzocht. Voorlopig zijn de fysieke locaties van hogeronderwijsinstellingen gesloten voor onderwijs. Of instellingen open zijn voor andere activiteiten, verschilt per instelling. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.


Nederlandse studenten in het buitenland

Studenten die zich in risicogebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat ze niet mogen reizen, dus ook niet terug naar Nederland.

Studenten die wel mogen reizen, kunnen zelf beslissen of ze terug naar Nederland willen komen. Ze kunnen daarvoor eventueel overleggen met hun onderwijsinstelling. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Hulp voor studenten

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen contact opnemen met hun eigen reisverzekeraar. Daarnaast zijn deze kanalen beschikbaar:

  • De Nederlandse ambassades in het buitenland zijn 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Vanuit daar word je doorverwezen naar de juiste ambassade.
  • Buitenlandse Zaken is via WhatsApp bereikbaar op +31 6 82 38 77 96.
  • Buitenlandse Zaken is via Twitter bereikbaar op @24/7BZ.


Buitenlandse studenten en wetenschappelijk personeel in Nederland

Verblijfsrecht

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van buitenlandse studenten die in Nederland zitten. Werk je bij een universiteit of hogeschool en heb je vragen over individuele gevallen? Neem dan rechtstreeks contact op met de IND.

De IND houdt contact met alle relevante instanties over de snel wijzigende omstandigheden. Volg de informatie op de IND-website en houd er rekening mee dat de IND momenteel minder goed bereikbaar is. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen aan de IND.

Als je zelf opmerkingen hebt over het verblijfsrecht, geef die dan door aan ons Mobstacles-team: mobstacles@nuffic.nl.

Ben je een internationale student of onderzoeker en heb je een vraag over je verblijfsvergunning? Neem dan contact op met je Nederlandse hogeschool of universiteit.

Toelating

Of studenten uit risicogebieden naar Nederland mogen komen voor studie of stage, hangt af van de lokale maatregelen. Er kan sprake zijn van een reisverbod. Verder is het een afweging die je als onderwijsinstelling of werkgever zelf moet maken, in samenspraak met de lokale instanties. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol.

Neem eventueel contact op met de GGD in je regio. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk. Kijk hiervoor ook op de website van de RIVM.

Gezondheid en veiligheid

Als je vragen hebt over de veiligheids- en gezondheidssituatie in Nederland, neem dan contact op met je Nederlandse onderwijsinstelling.

De meeste instellingen hebben een dienst of contactpersoon voor vragen over het coronavirus bij wie buitenlandse studenten terechtkunnen. Houd daarnaast de informatie van de ambassade van je land van herkomst in de gaten.

Late visumaanvragen

In sommige landen worden examens en Engelse taaltoetsen uitgesteld vanwege het coronavirus. Studenten die in Nederland willen studeren, krijgen dan mogelijk te laat de uitslag om nog op tijd een (regulier) visum aan te vragen. We kunnen helaas nog niet vertellen wat dit voor hen betekent.

Het probleem is bekend en de betrokken overheidsorganisaties overleggen momenteel over mogelijke oplossingen. We zijn hierbij aangesloten via het Mobstacles-netwerk en het Landelijk Admissions Overleg.


Mobiliteitsobstakels voor studenten en wetenschappelijk personeel

Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor de internationale mobiliteit van studenten en wetenschappelijk personeel.

We zoeken samen met onderwijskoepels en overheidsinstanties naar oplossingen voor problemen op dit gebied. Zowel voor Nederlanders die naar het buitenland gaan, als voor buitenlandse studenten in Nederland. Het is momenteel onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de internationale instroom in het aankomende studiejaar.

Daarnaast is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van veranderingen in middelbareschoolexamens in andere landen op de toelaatbaarheid tot het Nederlandse hoger onderwijs.

Vragen over mobiliteit kun je mailen naar mobstacles@nuffic.nl.


Erasmus+

Alle actuele informatie over het programma Erasmus+ vind je op de website van Erasmus+.


Visum bijna verlopen

Kun je als student, onderzoeker, wetenschapper of instellingsmedewerker in een risicogebied niet terugreizen en dreigt je visum te verlopen? Neem contact op met je eigen onderwijsinstelling, en met de consulaire afdeling van de ambassade van jouw nationaliteit in het land waar je zit. Zij kunnen je verder adviseren.


Diplomawaardering

We werken thuis. Daardoor kunnen we documenten die we per post ontvangen, niet verwerken. Documenten die we online of per e-mail ontvangen, verwerken we wel. Het kan langer duren dan normaal. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor je begrip.


Nuffic-certificaat voor Chinese studenten

Chinese studenten kunnen door het reisverbod en de sluiting van examencentra in hun land vaak geen taaltoets afleggen. Toch kunnen ze alvast een Nuffic-certificaat aanvragen voor toelating tot een opleiding in Nederland.

Studenten kunnen de aanvraag indienen met een language waiver request. We verstrekken het Nuffic-certificaat dan onder voorbehoud, zodat het inschrijfproces kan doorgaan. De onderwijsinstelling moet achteraf zelf het TOEFL- of IELTS-certificaat opvragen bij de student, voordat de visumaanvraag in gang wordt gezet.

Zo voorkomen we vertraging als het reisverbod in China wordt opgeheven.

Meer informatie vind je op de website van NCAS.Nuffic Neso-kantoren

Onze Neso-kantoren volgen de lokale situatie nauwlettend en staan in contact met de Nederlandse ambassades en consulaten-generaal. Indien nodig passen ze hun openingstijden en bereikbaarheid aan. Volg de socialmediakanalen van de Neso-kantoren voor het laatste nieuws of neem contact op met het betreffende Neso-kantoor.

In veel landen gelden aanvullende reisbeperkingen voor reizigers die terugkeren, zoals een verplichte quarantainetijd van 1 tot 2 weken. Controleer dat altijd bij de overheid van het land waar je heen reist.

Op dit moment werken onze Neso-collega’s vanuit huis. Wij hebben dagelijks contact met ze.

Orange Knowledge Programme

Kijk voor de richtlijnen voor het OKP op onze Engelstalige coronapagina.

Meer vragen

Heb je een vraag en vind je op deze pagina geen antwoord? Neem dan contact met ons op.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.