Certificering tto-scholen

meer over:
Een gecertificeerde tto-school voldoet aan de kwaliteitsstandaard van tweetalig onderwijs en heeft de visitatie daarvoor succesvol afgesloten.

Kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard van tweetalig onderwijs waarborgt de kwaliteit en vormt de belangrijkste leidraad voor beginnende en gevorderde tto-scholen. Wij hebben deze standaard ontwikkeld samen met het netwerk tto.

De belangrijkste punten in de standaard beschrijven:

  • het gewenste taalniveau van leerling en docent;
  • de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken;
  • de gewenste onderwijstijd in het Engels;
  • de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding;
  • de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten.

Vmbo

We hebben voor vmbo-scholen een aparte standaard ontwikkeld met bijbehorend keurmerk.

Standaard tweetalig vmbo‌ (185.5 kB)

Toelichting bij de standaard tweetalig vmbo‌ (274.5 kB)

Competentieprofiel van de tto-docent‌ (89.6 kB)

Havo/vwo

Wanneer je school voldoet aan de standaard voor de onderbouw krijg je het keurmerk tto-juniorschool. Voldoet je school ook aan de standaard voor de bovenbouw, dan krijg je tevens het keurmerk tto-seniorschool.

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo en vwo‌ (219.8 kB)

B2 or not B2: Taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs‌ (2.1 MB)

Competentieprofiel van de tto-docent‌ (89.6 kB)

Visitatie

Als de visitatiecommissie vaststelt dat je school voldoet aan de standaard, ontvang je het keurmerk tto. De visitatiecommissie bestaat uit 3 mensen uit het tweetalig onderwijs:

  • Een voorzitter die meestal verbonden is aan een universiteit of hogeschool en een achtergrond heeft in talen.
  • Een commissielid dat specifiek kijkt naar de internationaliseringscomponent van het curriculum. Dit lid is vaak zelf verbonden aan een tto-school.
  • Een van onze medewerkers, die de ambtelijke secretaris van de commissie is en het rapport schrijft.

2 pijlers

Tweetalig onderwijs rust op 2 pijlers:

  1. kennis van Europa en de rest van de wereld (EIO)
  2. een eigen didactiek (CLIL)

1. EIO: rode draad door het curriculum

EIO is de afkorting van ‘Europese en internationale oriëntatie’. Leerlingen met een diploma van een tto-school hebben aantoonbare kennis van Europa en de rest van de wereld. Deze internationale oriëntatie loopt als een rode draad door het curriculum.

EIO bestaat uit 3 onderdelen:

EIO in de les

Leraren geven dit onderdeel samen vorm. Dat kan door EIO als apart vak in het curriculum op te nemen of door per vak af te spreken wie wat doet aan internationale oriëntatie.

Projecten met een internationale dimensie

Leerlingen werken aan vakoverstijgende projecten met een internationale dimensie.

Internationale samenwerking

Leerlingen werken samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland. Zo verbreden ze hun blik. Samenwerken kan tijdens fysieke uitwisselingen, maar ook online.

2. CLIL: de didactiek achter tto

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is de didactiek achter tweetalig onderwijs. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

De vakdocent is ook taaldocent

Vakdocenten zijn medeverantwoordelijk voor de taalverwerving van de leerlingen. Zij geven feedback op presentaties, opdrachten en werkstukken, maar óók op de taal. Dat begint doorgaans met eenvoudige correcties en ontwikkelt zich na verloop van tijd tot een serieuze bijdrage aan de taalontwikkeling en woordenschat van leerlingen. De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs in de taal die bij een specifiek vak hoort.

Competentieprofiel van de tto-docent‌ (89.6 kB)

Veel tto-docenten nemen regelmatig deel aan trainingen. Bekijk een selectie van de opleidings- en trainingsmogelijkheden voor startende en ervaren tto-docenten.

Activerende werkvormen

Tweetalig onderwijs vergt docenten met een communicatieve instelling. Leerlingen moeten niet alleen naar de vreemde taal luisteren, maar deze vooral ook spreken en schrijven. Er is veel ruimte voor interactie in de les en dat gaat verder dan “overleg maar even met elkaar”. Het lesmateriaal moet hierop worden aangepast.

Provinciale stem kan ook internationaal zijn

12 maart 2019
Buurtaalonderwijs, diploma-erkenning, uitwisseling, stages en samenwerking over de grens. Diverse partijen in de grensprovincies vragen daar aandacht voor in hun verkiezingsprogramma.

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

Cricket Challenge

27 juni 2019 10:00 - 16:00
SV Kampong, Utrecht
Crickettoernooi voor leerlingen uit de 2e klas vmbo, havo en vwo.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.