Certificaat Global Citizen Network

meer over:
Global Citizen scholen kunnen zich laten certificeren. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

Voor certificering vult de Global Citizen school een zelfevaluatie in aan de hand van een kwaliteitsstandaard. Deze standaard geeft de minimale doelen waaraan een school moet voldoen en waarop de zelfevaluatie is gebaseerd.

Samen met ondersteunende documenten zoals het schoolbeleidsplan, beleidsplan internationalisering, vakwerkplannen en dergelijke vormt de standaard de basis voor het certificeringsbezoek. Uit de beleidsplannen en de zelfevaluatie moet onderbouwing blijken voor keuzes van de school op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap.

Kwaliteitsstandaard

Het competentieraamwerk wordt momenteel herzien en naar verwachting presenteren wij begin volgend schooljaar een nieuwe versie.

Auditcommissie

De zelfevaluatie met onderbouwende documenten wordt ingediend bij een auditcommissie.

Deze bestaat uit:

  • een schoolleider uit het netwerk
  • een coördinator uit het netwerk,
  • een externe specialist in internationalisering van het onderwijs
  • een ambtelijk secretaris van Nuffic.

De auditcommissie bezoekt vervolgens de school om een beter beeld te krijgen van de schoolpraktijk en om alle betrokkenen te spreken. Er wordt uitgegaan van ‘waarderend auditen’, waarbij de ontwikkeling van de school centraal staat.

Onderdelen die nog niet optimaal draaien maar volop in ontwikkeling zijn, kunnen zeer gewaardeerd worden. Maar er kunnen ook kanttekeningen geplaatst worden bij onderdelen die weliswaar lopen, maar waar weinig aan evaluatie, borging of ontwikkeling waarneembaar is.

Junior of senior

Een school kan een junior (onderbouw) en/of een senior (onder- en bovenbouw) certificering aanvragen. Een school die het junior schoolcertificaat heeft bereikt, mag leerlingen het junior leerlingcertificaat uitreiken aan het einde van de onderbouw. Een school met het senior schoolcertificaat mag daarnaast ook het senior leerlingcertificaat uitreiken aan leerlingen aan het einde van de bovenbouw.

Ook kunnen leerlingen internationaal erkende taalcertificaten behalen.

'Internationaliseren is delenderwijs leren'

10 december 2019
In deze nieuwe rubriek lichten we met een cijfer één van onze activiteiten toe.

Scholen met vvto-keurmerk zien belang ervan voor kwaliteit

6 november 2019
Kost het vvto-keurmerk veel tijd, of draagt het vooral bij aan de kwaliteit? Scholen met zo’n keurmerk zijn in elk geval tevreden, zo blijkt uit onderzoek door Nuffic.

Tweedaagse conferentie Global Citizen Network

19 maart 2020 09:30 - 20 maart 2020 16:00
Fletcher Hotel, Amersfoort
Tweedaagse conferentie voor coördinatoren en schoolleiders van Global Citizen Schools.