Certificaat Global Citizen Network

meer over:
Global Citizen scholen kunnen zich laten certificeren. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

Voor certificering vult de Global Citizen school een zelfevaluatie in aan de hand van een kwaliteitsstandaard. Deze standaard geeft de minimale doelen waaraan een school moet voldoen en waarop de zelfevaluatie is gebaseerd.

Samen met ondersteunende documenten zoals het schoolbeleidsplan, beleidsplan internationalisering, vakwerkplannen en dergelijke vormt de standaard de basis voor het certificeringsbezoek. Uit de beleidsplannen en de zelfevaluatie moet onderbouwing blijken voor keuzes van de school op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap.

Kwaliteitsstandaard

Het competentieraamwerk wordt momenteel herzien en naar verwachting presenteren wij begin volgend schooljaar een nieuwe versie.

Auditcommissie

De zelfevaluatie met onderbouwende documenten wordt ingediend bij een auditcommissie.

Deze bestaat uit:

  • een schoolleider uit het netwerk
  • een coördinator uit het netwerk,
  • een externe specialist in internationalisering van het onderwijs
  • een ambtelijk secretaris van Nuffic.

De auditcommissie bezoekt vervolgens de school om een beter beeld te krijgen van de schoolpraktijk en om alle betrokkenen te spreken. Er wordt uitgegaan van ‘waarderend auditen’, waarbij de ontwikkeling van de school centraal staat.

Onderdelen die nog niet optimaal draaien maar volop in ontwikkeling zijn, kunnen zeer gewaardeerd worden. Maar er kunnen ook kanttekeningen geplaatst worden bij onderdelen die weliswaar lopen, maar waar weinig aan evaluatie, borging of ontwikkeling waarneembaar is.

Junior of senior

Een school kan een junior (onderbouw) en/of een senior (onder- en bovenbouw) certificering aanvragen. Een school die het junior schoolcertificaat heeft bereikt, mag leerlingen het junior leerlingcertificaat uitreiken aan het einde van de onderbouw. Een school met het senior schoolcertificaat mag daarnaast ook het senior leerlingcertificaat uitreiken aan leerlingen aan het einde van de bovenbouw.

Ook kunnen leerlingen internationaal erkende taalcertificaten behalen.

De voordelen van een nationale uitwisseling

6 september 2019
Dat je voor zinvolle uitwisseling niet altijd naar het buitenland hoeft, bewijzen de Roncalli Mavo in Rotterdam en het Veluws College in Apeldoorn. Hun eerste ‘nationale uitwisseling’ bleek een groot succes. "Het heeft ons een heel andere kant laten zien van Nederland."

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.