Burgerschap en multiperspectiviteit

meer over:
Om leerlingen voor te bereiden op de pluriforme samenleving, is het belangrijk dat ze buiten hun eigen bubbel stappen en andere perspectieven onderzoeken.
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

De werkvorm ‘Gedeelde narratieven’ van bureau Common Ground laat leerlingen oefenen met het inleven in de beweegredenen en ideeën van anderen. Plezier speelt hierbij een belangrijke rol.

In deze workshop gaan deelnemers actief aan de slag met hun eigen casussen. Ze ervaren aan den lijve hoe de werkvorm werkt, zodat zij deze ook in hun eigen klaslokalen kunnen toepassen.

Praktische informatie

Spreker: Dieuwertje de Graaff, Bureau Common Ground
Thema: Wereldburgerschap
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner, gevorderd, expert

Dit is workshop B17 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Wereldburgerschap op de basisschool

11 november 2019
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Onderzoek hiernaar op een aantal basisscholen in ons land leverde een reeks inspirerende tips en tricks op. “Motivatie vanuit het team is een must.”

‘Scholen mogen meer de regie nemen in hun curriculum’

8 oktober 2019
Zeg je wereldburgerschap, dan zeg je framing, volgens pedagoog en onderwijskundige Madeleine Vreeburg. Of we nu willen of niet, allemaal denken we in frames. "Het begint bij zelf kritisch leren nadenken."

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

27 maart 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.