Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Hiervoor is een uittredingsverdrag ondertekend door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Overgangsperiode

Tussen 1 februari en 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waarin alle huidige Europese afspraken en regels nog gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Dit geldt ook voor Britse studenten die zich tijdens deze periode in Nederland vestigen.

De situatie na de overgangsperiode is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van afspraken die de komende tijd gemaakt worden.

Erasmus+

Het Verenigd Koninkrijk doet in ieder geval tot 31 december 2020 mee aan het programma Erasmus+. Mogelijk volgt daarna nog een verlenging. Meer over Brexit en Erasmus+:

www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/brexit-update-gevolgen-voor-projecten-van-erasmus

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-en-hoger-onderwijs-en-onderzoek

www.gov.uk/guidance/brexit-guidance-for-eu-students-in-the-uk (Engelstalig)

Verblijfsrecht

Britse burgers die al in Nederland wonen, worden tijdens de overgangsperiode als EU-burger behandeld. De IND stuurt alle geregistreerde Britten in Nederland een uitnodiging om een verblijfsvergunning aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk 1 juli 2021.

Britten die na de overgangsperiode in Nederland komen wonen, moeten bij de IND een verblijfsvergunning aanvragen.

Voor Britten in Nederland: lees meer over verblijfsrecht op de Brexit-pagina van de IND en houd het nieuws in de gaten.

Collegegeld

Tijdens de overgangsperiode gelden ook voor het collegegeldtarief de huidige Europese regels en afspraken. Vanaf 2021 kan de hoogte van het collegegeld veranderen. Houd daarom deze website van de Rijksoverheid in de gaten voor de laatste stand van zaken:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-en-hoger-onderwijs-en-onderzoek

Zorgverzekering en EHIC

Voor Britse studenten gelden tijdens de overgangsperiode de huidige regels voor de European Health Insurance Card (EHIC). Wat daarna gebeurt, is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen.

Volg de laatste ontwikkelingen via de website van de NHS.

Diploma's

De waarde van Britse diploma’s verandert niet door Brexit.

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

26 mei 2020
De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven.