Bologna-expertgroep

Europese ministers van onderwijs willen dat het hoger onderwijs van verschillende landen beter met elkaar te vergelijken is. Zo bevorderen ze de mobiliteit. Dit is het Bolognaproces.

Veel Bolognatools zijn inmiddels geïntegreerd in het Nederlands hoger onderwijs, zoals de bachelor-masterstructuur en ECTS credits als maat voor studiepunten.

De Bologna-experts

Het Nederlandse team van Bologna-experts geeft voorlichting en trainingen over het juiste gebruik van deze tools. De leden zijn door de koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen voorgedragen.

 • Inge Broekman (Universiteit Twente)
 • Leonard van der Hout (Hogeschool van Amsterdam)
 • Fred Jonker (Wageningen Universiteit)
 • Anne Klaas Schilder (Stenden Hogeschool)
 • Anke Thijsen (Saxion Hogescholen)
 • Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen)
 • Desley Van der Zande (Student namens ISO)

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste Bolognatools.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Bijna alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hebben het ECHE ondertekend. Ondertekening is een voorwaarde om deel te nemen aan Erasmus+. ECHE streeft naar gelijke toegang en mogelijkheden voor Europese studenten, erkenning van elders binnen Europa verworven kwalificaties en eerlijke cijferconversie.

Erasmus Charter for higher education 2014-2020

Erasmus Charter for higher education 2014-2020 - Annotated Guidelines

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

De implementatie van het ECTS gaat verder dan het toekennen van credits. De ECTS Users’ Guide bevat naast richtlijnen links naar verschillende ondersteunende documenten.

 • De ECTS course catalogue is een actueel overzicht van opleidingen en relevante informatie op de websites van instellingen.
 • Het diplomasupplement (DS) wordt, samen met het getuigschrift en de cijferlijst, verstrekt aan studenten en maakt opleidingen internationaal herkenbaar. De Nederlandse Bologna-experts hebben een toelichting geschreven voor de specifieke context van het Nederlands hoger onderwijs en een toelichting specifiek gericht op joint en multiple degrees.
 • De learning outcomes beschrijven wat een student weet, begrijpt en kan toepassen na het afronden van een leerperiode. Ze staan vermeld in de course catalogue en op het DS.
 • Grading tables: de hogeronderwijsinstellingen lichten de nationale cijfersystematiek toe voor meer transparantie en begrip. De toelichting bestaat uit grading tables die inzicht geven in verschillende cijferculturen in cohorten, programma’s en faculteiten binnen een instelling en in cijferculturen tussen instituten en landen.

ECTS Users’ Guide

Outline structure for the diploma supplement

Instructie diplomasupplement voor joint degrees en double multiple degrees‌ (140.2 kB)

Over de grens-dag mbo: ‘Niet alleen doelgericht, maar ook toolgericht’

20 februari 2019
Op 16 april vindt voor de tweede keer de Over de grens-dag plaats, dit keer bij ROC Midden Nederland in Amersfoort.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Studentenconferentie Teacher in Europe

8 mei 2019 van 09:00 tot 17:00
Katholieke Pabo Zwolle en de Pabo van Hogeschool Viaa, Zwolle
Een 3-daagse studentenconferentie over internationalisering, speciaal voor aankomende leraren.