Manage de verwachtingen van studenten

Internationale studenten blijken vaak niet te weten welke baankansen een bepaalde opleiding geeft en komen dan met hun diploma in de hand voor verrassingen te staan. Het niet vinden van passend werk was voor de helft van de studenten een reden om niet te blijven.

 • Neem baankansen vanaf het begin mee in de opzet van de opleiding en de toelating van studenten. Let daarbij niet alleen op taal maar ook op interculturele sensitiviteit en de Nederlandse werkcultuur.
 • Manage de verwachtingen over de blijfkansen per studierichting en taaleisen op de (lokale) arbeidsmarkt. Het interactieve dashboard op de blijfkans (Engelstalig) helpt studenten een beeld te geven van mogelijke perspectieven om zo weloverwogen keuzes te maken.
 • Besteed tijdens colleges aandacht aan baanperspectieven. Bijvoorbeeld door een masterclass van een internationale alumnus uit een sector die aansluit bij de studie of door professoren/docenten concrete verwijzingen te laten maken naar baanperspectieven.

Verhoog de Nederlandse taalvaardigheid

Het leren van de Nederlandse taal is voor internationale studenten niet alleen belangrijk bij het vinden van een baan, maar ook voor het opdoen van sociale contacten en het voorkomen van taalbarrières in het dagelijks leven in Nederland.

 • Promoot (online) Nederlandse taallessen. Benadruk daarbij dat ze niet perfect Nederlands hoeven te spreken, maar dat werkgevers wel willen zien dat kandidaten zich bereid tonen om de Nederlandse taal te leren en dat ze zich in de cultuur willen verdiepen.
 • Bied taallessen aan met korting, ook als deze geen onderdeel zijn van het studieprogramma, om de drempel voor studenten om aan deze lessen mee te doen te verlagen.
 • Hou er rekening mee dat ook het aanbieden of faciliteren van online taallessen menskracht kost voor zowel de student als de onderwijsinstelling of werkgever.

Bouw een netwerk op

Voor verschillende aspecten (zich thuis voelen, verminderen van uitdagingen en het vinden van een baan) is het belangrijk dat internationale studenten al tijdens hun studie een professioneel en sociaal netwerk opbouwen.

 • Zet een alumninetwerk op. Informatie over mogelijkheden na de studie komt beter aan vanuit alumni; zij zijn de beste ambassadeurs. Ook is hun bereidheid om pas afgestudeerden te helpen vaak groot.
 • Organiseer activiteiten die een band scheppen tussen (internationale en Nederlandse) studenten en andere professionals uit het vakgebied.
 • Sta geregeld stil bij de diverse redenen waarom het opbouwen van een sociaal netwerk van belang is.
 • Vraag iemand uit het bedrijfsleven of de overheid om een gastles te geven, hun fysieke ruimte beschikbaar te stellen of alumni vrij te maken voor voorlichting en andere activiteiten.

Help bij het zoeken naar een baan

Door studenten actief te helpen en handvaten aan te reiken om te zoeken naar een baan geef je ze een extra boost om hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Maak zelfreflectie een deel van loopbaanoriëntatie: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat maakt mij speciaal en wat past bij mij. Zo bereid je studenten voor op het sollicitatieproces.
 • Zet voor pas-afgestudeerden mentorprogramma’s op met alumni of jonge professionals om te helpen een baan te vinden, of te helpen bij het opstarten van hun carrière.
 • Organiseer career events/speeddates/fairs/bedrijfsbezoeken om studenten te laten netwerken en kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Bedenk daarbij steeds of het beter is het evenement alleen voor internationale studenten te organiseren, of voor zowel Nederlandse als internationale studenten.
 • Ga in gesprek met bedrijven, brancheorganisaties, international welcome centres, economic boards en de advies- en werkveldcommissies voor opleidingen voor het bewerkstellingen van stages en gepaste (bij)banen voor internationale studenten.
 • Begeleid studenten bij hun werkervaring met voorbereiding, reflectiemomenten en opvolging.
 • Wees behoedzaam bij studentenstages en voorkom zware non-disclosure agreements (NDA’s) en beperkingen voor studenten om na stages in dezelfde industrie te werken.

Leer van voorbeelden uit de praktijk

Onderstaande initiatieven en projecten geven een beeld van de mogelijkheden om de blijfkans onder internationale studenten actief te helpen verhogen.

 • Interlocality - om de inzetbaarheid van internationale studenten op de arbeidsmarkt te vergroten. De focus ligt op studenten die techniek of commerciële opleidingen hebben gevolgd.
 • Het initiatief Werken bij je studie van de Hogeschool Utrecht brengt studenten en bedrijven samen voor relevante (bij)banen. Bekijk de pagina met informatie voor bedrijven en de pagina speciaal voor studenten.
 • Make it in the North is een samenwerkingsproject tussen verschillende actoren in Noord-Nederland om arbeidstekorten op te lossen en internationals aan het werk te helpen. Ook de regio’s Twente en Maastricht hebben zulke regionale samenwerkingsprojecten.
 • Een voorbeeld van het vroeg betrekken van studenten in de arbeidsmarkt van Maastricht University: KE@Work.

Verdiep je verder

Benieuwd naar het onderzoek Blijven na afstuderen en andere relevante onderzoeken en data om je verder te verdiepen?

Waarom inzetten op het verhogen van de blijfkans van internationale studenten?

 • In het maatregelenpakket van de UNL van februari 2024 staat dat iedere universiteit samen met regionale en nationale werkgevers een meerjarenplan gaat maken om de kans te verhogen dat een internationale student na afstuderen in Nederland blijft en gaat werken.
 • In de brief over zelfregie van de Vereniging Hogescholen staat dat hogescholen gaan onderzoeken hoe de blijfkans verhoogd kan worden. Op regionaal niveau worden daar bijvoorbeeld werkgevers, gemeenten en universiteiten bij uitgenodigd.
 • Het rapport ‘gematigde groei’ van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen geeft een beeld van arbeidstekorten op korte en langere termijn. Internationale studenten die blijven om te werken kunnen deze arbeidstekorten verlichten.

Blijf in contact met de blijfkans-community

Zet jij je in om internationale studenten na afstuderen aan het werk te krijgen? Sluit je aan bij onze actieve online ‘blijfkans-community’. Mail naar mobstacles@nuffic.nl.